Górny: Apel ws. materiałów z cybernetyki etc.(gabinet doc. Kosseckiego 12 X AD 2018)

Nagranie zostało dokonane 12 października Roku Pańskiego 2018 w gabinecie Śp. docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego w Jego warszawskim mieszkaniu. Stan gabinetu na październik 2018 roku różni się wyraźnie od stanu z za życia Pana Docenta. Wdowa – profesor Elżbieta Kossecka – uporządkowała różne papiery, część materiałów (zwłaszcza stosów gazet) została usunięta, ryngraf, portrety przodków i repliki dawnej broni zostały rozdysponowane między dzieci docenta Józefa Kosseckiego etc. Niemniej jednak nagranie daje pojęcie o warunkach pracy tego wybitnego uczonego.
Doktor Maciej Henryk Górny – współzałożyciel i koordynator Poznańskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej, który przez lata współpracował z docentem Józefem Kosseckim i gościł u Niego w mieszkaniu – wystosował apel. W apelu tym zwraca się do osób, które posiadają materiały (lub wiedzę o materiałach, zwłaszcza o miejscach ich przechowywania) związane z polską cybernetyką, zwłaszcza z dorobkiem naukowców zaliczanych do polskiej szkoły cybernetyki, aby skontaktowali się z przedstawicielami NAI Poznań. Materiały te warto ucyfrowić, aby mogły służyć jako pomoc w dalszej pracy naukowej (zarówno antykwarycznej, jak i merytorycznej). Osoby związane z NAI Poznań mogą podjechać z własnym sprzętem (przenośny skaner oraz laptop, aparat fotograficzny, oświetlenie etc.). Doktor Górny apelował również o to, aby w miarę możliwości rozwijać i krzewić cybernetykę, nie zniechęcając się przeciwnościami.
Nagrania dokonał pan Daniel Klimowicz.
Strona internetowa: www.socjocybernetyka.pl
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *