Górny: Wprowadzenie do cybernetyki prawniczej (Kraków, 18 V AD 2018)

W wystąpieniu przedstawiono rys historyczny początków naukowych dociekań nad istotą władzy i prawa oraz powstanie i rozwój cybernetyki. Zdefiniowano cybernetykę i przedstawiono specyfikę cybernetyki prawniczej i cybernetyki prawa*. Pokazano poglądy cybernetyków na prawo oraz poglądy prawników na cybernetykę. Skupiono się na koncepcjach polskich prawnikach zajmujących się cybernetyką: Franciszku Studnickim, Mirosławie Owocu, Jerzym Wróblewskim Andrzej Kiszy czy Andrzeju Malinowskim. Nie omieszkano pokazać, co teorie profesora Mariana Mazura – Ojca polskiej cybernetyki – dały prawu i prawnikom oraz co jeszcze dać mogą.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Krakowski Oddział Narodowej Akademii Informacyjnej w ramach cyklu „Cybernetyka przy piwie”. Prelegentem był dr Maciej Henryk Górny. Za nagranie odpowiada Daniel Klimowicz.
dr Maciej Henryk Górny
* „Co więcej, autor dostrzega potrzebę podjęcia refleksji nad wyróżnieniem cybernetyki prawnej (cybernetyki prawa?) i cybernetyki prawniczej. Roboczo rzecz ujmując – ta pierwsza zajmowałaby się stosowaniem osiągnięć cybernetyki w projektowaniu i badaniu prawa (cybernetyka łączyłaby się z nauką prawa, stawała jej częścią, „wnikała do istoty” prawa), ta druga zaś używaniem narzędzi cybernetycznych w praktyce prawniczej (cybernetyka byłaby w tym ujęciu czymś obcym, zewnętrznym, wykorzystywanym przez naukę prawa, ale się z nią niemieszającym). Jednakowoż są to zagadnienia merytoryczne, a nie antykwaryczne, i jako takie domagają się osobnego omówienia”. Maciej Henryk Górny, Cybernetyczne spojrzenie na prawo – przyczynek do historii cybernetyki prawniczej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” tom LXIX – zeszyt 2, 2017.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *