GUS: Dane GUS za XII podtrzymują prognozę, że w ’13 może upaść ponad 1.300 firm – KUKE

„Ostatnia publikacja Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie wstępnych szacunków dynamiki PKB w 2012 r. potwierdza, że sytuacja w gospodarce jest aktualnie trudna, co będzie przekładało się na realizacje prognozy KUKE, iż w całym roku liczba upadłości przekroczy 1.300 i wyniesie około 1.313 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 49,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym” – napisano w prognozie.

„Z oficjalnych danych gospodarczych GUS (m.in.: PKB, produkcja sprzedana przemysłu, zatrudnienie, płace) można wnioskować, iż szczyt upadłości przesunie się z pierwszych dwóch kwartałów 2013 r. na połowę roku. Ustabilizowanie sytuacji oraz ewentualna poprawę przewiduje się w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku” – dodano.

Źródło: wym-1359730102070 Interia 

Komentarz: Czyżby na zielonej wyspie trwa zwiędła? 

M.G. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *