Ireneusz Słoma: „Rozmowy z profesorem- Bogusław Wolniewicz”

„Rozmowy z profesorem”- Bogusław Wolniewicz

Rzeczpospolita w ciągu wieków przeżyła wiele wielkich i pięknych, a także smutnych i bolesnych chwil. Doświadczyła zarówno splendoru chwały, jak też zdrady i rozgrabienia. Dane jej było odrodzenie, ale też kolejna wojna oraz pozorny ratunek czerwonych. Ten ostatni nadal ma swoje wpływy.

 Współczesna Polska i panujący w niej system nie jest wynikiem przypadku. Podobnie, obecna relacja Państwo – Kościół ma swoje źródło w wydarzeniach minionych. Wszystko to związane jest z konkretnymi ludźmi i środowiskami, które wpływając na rozwój wydarzeń, nadal kształtują rzeczywistość. To czego może doświadczyć dziś każdy Polak jest związane w większym lub mniejszym stopniu ze wspomnianym wpływem, a ponadto z biernością wielu osób, które mogłyby, a nawet powinny działać. Działać, by polityka była prawdziwą troską o dobro wspólne. Działać także, a może przede wszystkim, aby przywrócić narodowi wiarę, by być jej wzorem i prowadzić do lepszego jutra.

Do takiej postawy zachęca w wywiadzie Pan prof. Wolniewicz. Analizuje on obecną sytuację w kraju i mające na nią wpływ wydarzenia. Uwypukla on faktyczną rolę Solidarności w kształtowaniu obecnego systemu. Jasno ocenia on narzekania na brak dobrobytu i pokazuje przyczyny tej sytuacji. Profesor  odpowiada  między innymi na  takie  pytania jak: Kto był rzeczywistym twórcą Solidarności? Czy Lech Wałęsa zasługuje na miano ikony Solidarności? Czy okrągły stół zwieńczył zwycięstwo Solidarności? Czy to była zdrada ruchu robotniczego i pójście na układ z komunistami? Dlaczego rząd lekceważy obywateli, zmieniając wiek emerytalny i zmuszając ludzi do pracy aż do końca życia. Dowodem tego jest również oby­watelski projekt ochrony zdrowia. A dlaczego ludzie nie umieją demaskować fałszach proroków? Jak pan ocenia prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówi o sobie, że jest prezydentem wszyst­kich Polaków? Dzisiaj kapłanom knebluje się usta. Wymownym tego przykładem jest sprawa księdza płk. Sławomira Żarskie­go, który miał zostać biskupem Wojska Polskiego, a nie został bo powiedział,że III RP została zbudowana na antywarto­ściach. Prezydent Komorowski zbeształ publicznie ks. płk. Żarskiego za treść tego kazania. Czy prezydentowi wszystko wolno? Zdaje się, że rodzina jest zagro­żona również przez feministki, takie jak Magdalena Środa, czy Kazimiera Szczu­ka. Osoby te często powiadają, że repre­zentują kobiety i walczą w ich imieniu. Czy te feministki reprezentują rzeczywi­ście interes kobiet, prawdziwych matek? Ideologia gender wkracza do przedszkoli i szkół, o co w tej ideologii chodzi?

Książka zawiera następujące rozdziały :O Polityce ;O Kościele ;O wolności słowa ;W cieniu Krzyża ;Walka z rodziną ;Walka z prawdą ;O filozofii ;O wierze ;O cierpieniu ;O aborcji ;O szatanie ;O sądach ;O mediach ;O Arcybiskupie Stanisławie Wielgusie ;O Unii Europejskiej ;Jak to jest z tym antysemityzmem ;O ideologii gender ;O paradach równości ;Prawda o Owsiaku ;O Profesorze.

           Warto zapoznać się z książką , aby na nowo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. Książkę otrzymać można pod numerem telefonu 791-835-991

Ireneusz Słoma

doktorant na Wydziale Teologii KUL

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Ireneusz Słoma: „Rozmowy z profesorem- Bogusław Wolniewicz””

  1. Prof. Wolniewicz to ciekawa postać. Ateista i skrajny, racjonalistyczny pozytywista, wyznawca I Wittgensteina, który został czołowym ideologiem katolickiego środowiska. Jak sam twierdzi, filozofia klasyczna i neopozytywizm, obracają się w tym samym paradygmacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.