J.F. Libicki: Ustawa antyzwiązkowa

1. Do dnia 10 sierpnia 2013 przedstawiam – drogą internetową – wstępny projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, powstały wedle następujących założeń: (http://jflibicki.salon24.pl/519811,zalozenia-do-projektu-ustawy-antyzwiazkowej).

2. Do dnia 17 sierpnia 2013 zbieram uwagi tych wszystkich pracodawców i przeciwników przywilejów związkowych, którzy – w różnej formie – zgłosili mi chęć opiniowania powstającego projektu.

3. Do dnia 31 sierpnia 2013 przedstawiam ostateczny, projekt ustawy, uwzględniający przekazane opinie, wraz ze stosownym jego uzasadnieniem.

4. Od dnia 1 września zabiegam o stosowną zgodę władz mojego Klubu i partii na nadanie temu projektowi stosownego biegu legislacyjnego.

5. W przypadku braku takiej zgody, czekam z projektem na stosowniejszy moment, w którym zgodę taką uzyskam, nie przestając intensywnie propagować jego założeń.

6. Z pewnym zaskoczeniem przyjmuje prawdziwą lawinę zgłoszeń różnej wielkości pracodawców, pragnących konsultować mój projekt. Najbardziej zaskakuje mnie jednak gotowość jego konsultowania, zgłoszona mi dziś telefonicznie, przez dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, pana Włodzimierza Izbana. Panowie Związkowcy! Nawet tę instytucję koniecznie chcecie rozwalić? Smutne…

www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *