Jarosław Cymerski, „Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej”

Jarosław Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013, ss. 240

W publikacjach naukowych – lub za takie uważane przez ich autorów – poświęconych terroryzmowi roi się od poważnych błędów rozmaitej natury oraz proweniencji. Mają one w większości charakter merytoryczny, logiczny. Pseudobadacze nie znają najnowszej historii powszechnej, światowej ani nawet polskiej literatury przedmiotu, a swoje „analizy” opierają na opracowaniach znalezionych w internecie. Zupełnie inaczej jest w przypadku monografii Jarosława Cymerskiego pod tytułem „Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to dojrzała praca napisana faktycznie na podstawie źródeł oraz najważniejszych opracowań. Nie waham się rzec, że stanowi ona najlepszą i najbardziej wartościową książkę dotyczącą terroryzmu w ogóle i zależności pomiędzy nim a bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku wydawniczym.

            Publikację Jarosława Cymerskiego gorąco poleca się przede wszystkim studentom: politologii, studiów międzynarodowych, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego czy polityki publicznej, którzy w toku swoich studiów zetkną się z problematyką terroryzmu. Jest ona cenna zwłaszcza z tego względu, że brakuje podręczników jej poświęconych. Może okazać się również pomocna oraz interesująca dla polityków, funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem terroryzmu i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, kontrterrorystów, antyterrorystów. Zyskają oni wszakże spojrzenie na teoretyczne aspekty stojących przed nimi wyzwań. Poza tym zachwyci ona na pewno osoby zainteresowane poruszoną na jej kartach tematyką Została wszak zaprezentowana w sposób żywy, dynamiczny i przystępny. Obfituje w ciekawostki i informacje, jakich próżno szukać w innych dostępnych w Polsce opracowaniach.

            Autor na podstawie analizy literatury, którą niezwykle skrzętnie przeprowadził, nakreślił rolę sojuszy politycznych, militarnych i gospodarczych współczesnego świata. Wprowadził przy tym kategorie teoretyczne, których porządnego opisu brakuje w innych publikach temu poświęconych. Ze szczególną dbałością opisał zależność pomiędzy tymi sojuszami a bezpieczeństwem państwa wyodrębnionym spośród innych jego aspektów. To z kolei dało Jarosławowi Cymerskiemu bardzo mocno podbudowaną pod względem merytorycznym bazę dla nakreślenia studium przypadku Polski. To wartościowy wzór dla nowych, autorskich analiz przeprowadzanych przez kolejnych badaczy.

            Oryginalne i interesuje jest opracowanie cech właściwych współczesnemu terroryzmowi. Autor dokonał w tym celu obfitującej w rozliczne przykłady analizy komparatystycznej starego i nowego typu zagrożenia. Z właściwą sobie precyzją wyjaśnił czytelnikowi w jaki sposób rozróżnia się poszczególne metody oraz formy zamachów terrorystycznych. Stworzył również wzorcową diagnozę zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej współczesnym terroryzmem. To z kolei okazało się niezwykle zaskakujące w obliczu konfrontacji z istniejącymi na świecie standardami w obszarze przeciwdziałania i walki z patologiami międzynarodowymi. Wartym podkreślenia jest, że przedstawione przez autora badania zawierają najnowsze dane, a więc dają aktualny wgląd w jakość oraz kondycję istniejących rozwiązań przyjętych w Rzeczypospolitej Polskiej.

            Książkę Jarosława Cymerskiego pod tytułem „Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej” gorąco i bez wahania poleca się wszystkim czytelnikom zainteresowanym kwestiami dotyczącymi terroryzmu oraz bezpieczeństwa. Zawiera w sobie wszakże najnowsze podejścia do badań tych zagadnień oraz prezentację aktualnych osiągnięć zarówno w obszarze teorii i praktyki. To porządna publikacja, na światowym poziomie naukowym.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Rytm: http://www.wydawnictworytm.pl/index.php?s=karta&id=574

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *