Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.), „Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie”

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, ss. 314

            Uznana seria wydawnicza Wydawnictwa Poltext – „Akademickie warsztaty dziennikarskie” – ku uciesze medioznawców, specjalistów w dziedzinach: public relations, reklamy oraz wszystkich czytelników zainteresowanych nowinkami w ich sferze, wzbogaciła się o nową monografię – skądinąd o charakterze warsztatowym, co godne aprobaty – pod tytułem „Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie”. Jej redaktorami naukowymi są uznani specjaliści w obrębie tematyki, jakiej dotyka, mianowicie: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń. Napomknąć wydaje się niezbędnym, iż nie odbiega ona od wysokiego poziomu swych świetnych poprzedniczek.

            Autorzy piszący na łamach książki skoncentrowali się na najnowszych fenomenach. Nie dublują tematów ani omówień, w które współczesna literatura przedmiotu jest zasobna. Od których niekiedy wręcz pęka w szwach. Przedstawiają w stu procentach rzeczy świeże i aktualne lub sięgają w przeszłość, by przedstawić pewne wydarzenia z nowej – w każdym przypadku nieznanej dotąd – perspektywy, w kontekście upływającego czasu. Wszystkie ujęcia są jednak równie interesujące oraz inspirujące do poszukiwań przesłanek własnych badań w swoim otoczeniu.

            Monografia ta składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy reklamy oraz public relations, a druga – prawa. Jednakże każda rozprawa umieszczona w ich ramach w pewnym sensie dotyka zagadnienia wizerunku – osób prawnych oraz fizycznych.I tak oto czytelnik pozna dzięki interesującemu studium porównawczemu między innymi na czym polegało podobieństwo i co odróżniało Lady Dianę oraz Jana Pawła II, dowie się dlaczego postacie te stały się: ikonami, znakami na sprzedaż i symulakrami. Autorzy perfekcyjnie uzasadniają także na czym polega złożoność i trudność w opisie wizerunku medialnego Adama Darskiego. Poza takimi jednostkowi analizami konkretnych przypadków, odbiorca zainteresowany mechanizmami powstawania wizerunków czy procesami związanymi z ich utrwalaniem otrzymuje za sprawą książki porządną podbudowę teoretyczną.

            Przykładowo teoria związana z tworzeniem portretu kandydata, a ściślej – z perswazyjnym typem komunikatów wykorzystywanych w tym celu, podparta została solidną dawką przykładów obrazujących konkretne tezy czy wskazania. Dlatego też uwagi te zapewne zainteresują nie tylko teoretyków, ale i praktyków pragnących chociażby zaprojektować ulotkę wyborczą, której nie powstydziłby się najlepszy specjalista od marketingu politycznego. Podobnie jest w przypadku uwag na temat organizacji konferencji prasowych partii politycznych czy posłużenia się określonymi zabiegami bądź środkami w ramach reklam. Autorzy radzą wszak na przykład w jaki sposób utrwalić pożądany wizerunek w oczach odbiorców.

            Niezwykle aktualne są rozważania poświęcone retoryce wizualnej, to znaczy ukazaniu możliwości towarzyszących wykorzystaniu obrazów gwoli zrealizowania własnych zamierzeń o znamionach społecznych, politycznych czy nawet ekonomicznych. Warto zauważyć, iż nie tylko zależność ta jest wykorzystywana za sprawą formalnych środków przekazu, ale i nieformalnych. Któż zdaje sobie sprawę z faktycznych możliwości street artu dla biznesu? Może to ostatni dzwonek, aby uświadomić sobie pewne sprawy związane z funkcjonowaniem właściwie obok niego.

            Zaskakujące są wnioski na temat konsekwencji wykorzystania cielesności w przekazie wizualnym. Jedna z autorek odpowiada w sposób niezwykle ciekawy na pytanie jaki wpływ ma użycie erotycznego aspektu reklamy wizualnej z udziałem kobiet na jej skuteczność, a następnie udowadnia słuszność zaproponowanej hipotezy, posługując się licznymi przykładami.   

            Bardzo cenne są refleksje odnośnie prawnych aspektów kreacji i wykorzystania wizerunku. Autorzy uzmysławiają wagę uświadomienia sobie prawa do swojego własnego wizerunku w różnych sytuacjach życiowych i wypadkach losowych. Ukazują na czym polega prawo autorskie i prawa osobiste do wizerunków urzeczywistniające się niejako w internecie. Zwracają uwagę na kwestie niezwykle przydatne w praktyce życia codziennego – dla wszystkich osób korzystających z dobrodziejstw nowych mediów. Mówią na przykład jak mądrze korzystać z aspektów prawnych wykorzystania fotografii w internecie. Uzmysławiają przy tym nie tylko polskie realia, ale i inne, chociażby niemieckie.

            Nowość wydawniczą pod naukową redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Jerzego Snopka, Krzysztofa Gronia zatytułowaną „Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie” poleca się tym, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób, jakimi środkami, różne instytucje i rozmaici ludzie usiłują na nich wpływać. Odpowie też na pytanie czy mają do tego prawo i jak daleko mogą się oni posunąć. Pozwoli ona mianowicie zdemaskować wiele źródeł niechcianego wpływu i dowiedzieć się jak się im przeciwstawić. Tym z kolei, którzy chcą posiąść pewne komunikacyjne kompetencje poleca się uważną lekturę części pierwszej, zasobnej w cenne wskazówki w tej sferze. Poza tym monografię tę docenią na pewno specjaliści we wskazanej problematyce. Jest ona bowiem pełna ciekawych wyników badań i inspiracji.

Dominika Zakrzewska 

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Poltext: http://www.poltext.pl/b1295-Komunikacja-wizualna-w-reklamie-public-relations-i-w-prawie.htm

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *