Kieszenie obywateli będą jeszcze bardziej drenowane …

Z Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha rozmawia Roman Mańka

Jaka jest prawdziwa diagnoza sytuacji ekonomicznej w Polsce? Czy ta optymistyczna, którą przedstawia rząd, mówiąca, że jako nieliczni w Europie radzimy sobie z problemami gospodarczymi, czy też ta lansowana przez część ekonomistów, a przepowiadająca w najbliższej przyszłości poważny kryzys?

Trzeba rozróżnić dwa różne obszary – politykę i gospodarkę. Gospodarka polska posiada niebywały potencjał, uzyskujemy jedne z najlepszych wyników w tej części świata. Niestety nie wykorzystujemy optymalnie naszych możliwości rozwojowych ze względu na blokowanie przedsiębiorczości przez szkodliwe przepisy. Mówi o tym najnowszy raport OECD, który wskazuje, że po wyeliminowaniu barier prawnych nasz wzrost gospodarczy bez jakichkolwiek inwestycji mógłby być znacząco wyższy.

Jaki mógłby być to wzrost?

Taki, jakiego Polska już doświadczała w latach 90. ub. w.

Siedem procent?

Co najmniej dwucyfrowy. To jest poziom właściwy dla tego typu gospodarki. Według badań, które przeprowadziła Komisja Europejska, jesteśmy najbardziej przedsiębiorczym społeczeństwem w Unii Europejskiej. Czyli mamy bardzo dobrych przedsiębiorców, którzy po ciężkiej szkole przetrwania, jaką przeszli w okresie PRL i w czasach różnych załamań gospodarczych oraz kryzysów mających miejsce w III RP, są przygotowani na każdą ewentualność i potrafią w takich skrajnych sytuacjach dawać sobie radę. Czego nie można powiedzieć o przedsiębiorcach ukształtowanych w cieplarnianych warunkach, w innych krajach Unii Europejskiej. Jednak polityka uprawiana przez polski rząd może doprowadzić do załamania finansów publicznych, bo nie widać perspektywy wyjścia ze spirali zadłużenia, która coraz bardziej się rozkręca za sprawą decyzji politycznych. Zadłużenie nie bierze się z powietrza i nie jest zjawiskiem atmosferycznym. Jest konsekwencją błędnych decyzji politycznych.

http://podatki.onet.pl/kieszenie-obywateli-beda-jeszcze-bardziej-drenowan,19923,4974064,1,prasa-detal 

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *