Komunia Święta na stojąco i do ręki?

Na portalu fronda.pl  zamieszczono przedruk z portalu ekumenizm.pl , w którym możemy m.in. przeczytać:

Należę do Kościoła, który podkreśla realną (cielesną) obecność Chrystusa w Chlebie i Winie, w, pod i z którymi przyjmujemy sakramentalnie prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusa Pana. Spory wokół sposobu przyjmowania Komunii Świętej (na rękę czy do ust) są – przynajmniej dla mnie nieczytelne. O ile jestem przywiązany do klęczącej postawy przyjmowania Sakramentu, wyrażającej adorację dla sakramentalnej obecności Zbawiciela (co nie znaczy, że pozycja stojąca praktykowana na Wschodzie to wyklucza), o tyle sposób jej przyjmowania wydaje mi się nie tyle obojętny, co niepotrzebny, gdyż jeden i drugi może wyrażać głębię uwielbienia dla Chrystusa i podkreślać jednocześnie zbawczy, w tym i eschatologiczny charakter Wieczerzy.

Przyjmowanie Komunii na rękę jest pięknym symbolem, odwołującym się do wydarzenia Wcielenia – tak jak Bóg nie zawahał się porzucić swój majestat, wyrzec się samego siebie i przybrać postać Sługi w swoim Synu Jezusie Chrystusie, stając się jednym z nas, tak i dziś dla mojego i innych zbawienia oddaje się w niegodne ręce, jak niegdyś oddał się w ręce świata i to do samego końca.

I jeden i drugi sposób przyjmowania Najświętszego Sakramentu może być przedmiotem nadużycia i straszliwej profanacji – o naszym godnym spożywaniu decyduje wiara, która, jak wierzę, nie decyduje o tym, czy Chrystus jest obecny czy też nie. On jest mimo wszystko obecny, stąd też w kościołach luterańskich przed prefacją można usłyszeć piękny/e hymn/y, wyrażający/e misterium obecności Pana: „Pan Bóg jest obecny! Pokłon Mu oddajmy, kornie Jego wysławiajmy! Wpośród nas Wszechświęty! Serca zamilknijcie, czołem wszyscy przed Nim bijcie! Kto Go zna, w sercu ma, niechaj doń się zbliży, przed Nim się uniży” (ŚE 307) lub „Przystąpcie zaproszeni, Zbawiciel woła was; On was godnymi mieni miłości w łaski czas. Ten, co nad światem sam wszechwładzę możnie dzierży, w cudownej swej Wieczerzy udzielić chce się wam.” (ŚE 408).

Za: http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/komunia_na_reke_rownie_godna_i_poza_tym_starsza_18920

Portal fronda.pl w przepisanym z portalu ekumenizm.pl artykule dopuścił się typowej dla modernistów manipulacji.

Wasze metody są jednak znane, Citoyens,  studiowaliśmy taktykę wroga!

1/To że bardzo dawno temu, na początku, przyjmowało się Komunię Św. na rękę i na stojąco, nie znaczy że tak się ma robić dziś. Skoro  Kościół  postanowił począwszy od IX w. tę praktykę zmienić na Zachodzie i ma ona już teraz XII wieków, to nie należy nagle forsować Komunii na rękę. Musiały być przecież w VIII-IX w. jakieś  ważne przyczyny żeby nakazać Komunię na kolanach i na język.

2/ Pisanie o „komunii” w przypadku luteranów/kalwinistów czy mariawitów jest jakimś nieporozumieniem. Ministrowie kultu tych sekt podają swoim adeptom puste kawałki chleba. Sekty owe nie mają kapłaństwa, ponieważ zerwały sukcesję apostolską i nazywanie ich praktyk „komunią” jest nieuczciwe.

3/ Nie jest prawdą, że na Wschodzie  Komunia jest podawana na stojąco. Przyjmowana jest w pozycji stojącej, ale  przed kapłanem  jest się odchylonym, w pozycji karmionego, co wynika z obrzędu włożenia do ust łyżeczki liturgicznej. Przypomina to pozycję pieska proszącego o okruszki,o czym mowa w Ewangelii.

Greko-katolicy do Komunii nie klękają, bo u nich postawa klęcząca jest uznawana wyłącznie za pokutną, a przecież nie można pokutować w trakcie Komunii Św.

4/Portal Frondelek.pl używa klasycznej taktyki modernistów: przywoływanie zwyczajów  starszych  wiekiem niż prawowite decyzje Kościoła i  powoływanie się na Tradycję  Wschodnią.Tradycja Wschodnia nie obowiązuje jednak na Zachodzie, zaś w Kościele liczy się kult Boży, a przyjmowanie Komunii na rękę i na stojąco na Zachodzie w obecnej sytuacji ma podkreślać „braterstwo międzyludzkie” w sensie rewolucyjnym. Dlatego jest ono złe.

Co zaś do tego, jak było na samym początku, to  gdyby się chciało iść torem rozumowania portali ekumenizm.pl/fronda.pl, liturgia powinna być obecnie  inna w każdym  regionie, nie powinno być spowiedzi w dzisiejszej formie, a i Msza  nie powinna być po łacinie tylko po aramejsku, bo to był język Chrystusa.To są  klasyczne rozumowania modernistów. Pod pretekstem szacunku dla starodawnych obyczajów propaguje się postawy rewolucyjne.

(  a r )

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Komunia Święta na stojąco i do ręki?”

  1. Zasadniczo się zgadzam z tezami autora polemiki, poza jednym: w Starokatolickim Kościele Mariawitów jest zachowana sukcesja, nie można go zestawiać z protestantami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *