Komunikat ze spotkania konserwatywnych i narodowych środowisk medialnych

W dniu 9 lipca br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie polskich konserwatywnych i narodowych środowisk medialnych. W obecnej sytuacji politycznej, reprezentowane portale i redakcje uznały bliską współpracę środowisk konserwatywnych i narodowych za konieczność. Wobec dominującej w mediach głównego nurtu, jak również w tzw. mediach niezależnych związanych z obecną partią rządzącą, narracji o polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, uznano, że nie może zabraknąć głosu ideowej prawicy.

Sygnatariusze niniejszego komunikatu wyrażąją szczególne zaniepokojenie kierunkami polityki rządu premier Beaty Szydło. Nasze obawy odnoszą się zwłaszcza do obecnie realizowanej polityki zagranicznej, którą uważamy nie tylko za irracjonalną, szkodliwą dla polskiego interesu narodowego, ale wręcz zagrażającą bezpieczeństwu państwa polskiego i polskich obywateli, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wobec faktu, że niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej i NATO prowadzą dialog z Federacją Rosyjską, brak aktywności dyplomatycznej w kontaktach z naszym wschodnim sąsiadem, jest skrajną nieodpowiedzialnością. Co gorsza, jest to polityka oparta na nieaktualnych schematach myślowych, które nijak się mają do obecnej sytuacji politycznej w naszym regionie. Coraz bardziej staje się jasnym dla opinii publicznej, że jednostronne zaangażowanie się władz Rzeczypospolitej Polskiej w ukraińskiej wojnie domowej nie przyniosło Polsce żadnych wymiernych korzyści. Obecny rząd kontynuuje a nawet zintensyfikował błędne kierunki polityki wschodniej wytyczone przez ekipę Platformy Obywatelskiej, wobec której PiS deklarowało wszem i wobec opozycyjność. Jak widzimy, jest to opozycyjność pozorna. Polskie władze na obecnym etapie, świadomie bądź nie, biorą udział w ideologicznej wojnie przeciwko Rosji, która jest ewidentnie inspirowana przez środowiska i ludzi odpowiedzialnych nie tylko za destabilizację takich państw jak Irak, Libia, Egipt, Syria i Ukraina, lecz którzy również są rzecznikami agendy demoliberalizmu wprost zaprzeczającego naszej ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej. Wobec usilnych starań obecnego rządu o sprowadzenie do Polski jednostek NATO, przypominamy celne słowa prof. Bronisława Łagowskiego: Bazy wojskowe obcego, potężnego mocarstwa, niezależnie od tego, czy zostały nam narzucone, czy sprowadzone na nasze usilne prośby, nie są dowodem naszej niepodległości. Przeciwnie, w tym wypadku świadczą, że na niepodległość nas nie stać. Warto dodać, że całkowitym złudzeniem jest przeświadczenie o możliwości prowadzenia konserwatywnej polityki w przymierzu z liberalnymi podmiotami.

W kontekście polityki wschodniej i wobec odradzającej się na Ukrainie ideologii antypolskiego i antychrześcijańskiego integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, wzywamy polski parlament i rząd do uchwalenia ustawy jednoznacznie potępiającej ludobójstwo dokonane przez siły OUN-UPA na ludności polskiej w trakcie drugiej wojny światowej.

Nasze środowiska są zdeterminowane kontynuować dalszą współpracę na rzecz realnie niezależnej polityki polskiej we wszystkich jej wymiarach, uwzględniającej przede wszystkim polską rację stanu.

 

Podpisali:

Redakcja portalu Konserwatyzm.pl

Redakcja portalu Kresy.pl

Redakcja dwutygodnika „Myśl Polska”

Redakcja portalu „Na argumenty”

Redakcja kwartalnika „Opcja na Prawo”

Redakcja miesięcznika „Polityka Polska”

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *