Konferencja: „Majdan dwie strony medalu – implikacje dla współczesnych stosunków międzynarodowych”.

.

Koło Naukowe Negocjacji Międzynarodowych UW oraz Alternatywa Studencka UW mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencje pt. „Majdan dwie strony medalu – implikacje dla współczesnych stosunków międzynarodowych”.

Obecna sytuacja międzynarodowa skłoniła nas do organizacji konferencji, która odpowie na ważniejsze pytania związane z kryzysem na Ukrainie, ale również wskaże zmiany na arenie międzynarodowej. Nasz wybór uwarunkowany jest bezpośrednim sąsiedztwem, wspólną historią i celami. Szczególnie w ostatnich miesiącach uwaga opinii międzynarodowej skierowana jest w stronę Ukrainy. Eksperci z dziedziny stosunków międzynarodowych dokonają analizy wydarzeń począwszy od niepokoi społecznych związanych z odrzuceniem umowy stowarzyszeniowej aż po groźbę konfliktu. Omówione zostaną wpływy tych wydarzeń na bieżącą oraz możliwą sytuację w regionie. Istotnym punktem będą również niespotykane dotąd praktyki, które należy przedstawić w kontekście dotychczasowych konfliktów. Konferencja będzie nie tylko okazją do zrozumienia wydarzeń na Ukrainie, ale też zmian zachodzących w stosunkach międzynarodowych.

Panel Pierwszy obejmuje sprawy polityczne, w tym:
– przedstawienie prawdopodobnych scenariuszy związanych z powstaniem nowego modelu państwa na Ukrainie;
– czy istnieje możliwość redefinicji prawa międzynarodowego ze względu na implikacje kryzysu; czy najbliższe wybory parlamentarne są adekwatne do sytuacji w państwie;
– wyznaczenie geopolitycznej drogi dla Polski, w którą stronę powinna iść;
– przedstawienie propozycji rozwiązania konfliktu.

Prelegenci:
1) prof. dr hab., prof. UW Stanisław Bieleń,
2) dr hab., prof. UPH w Siedlcach Adam Wielomski,
3) Michał Wirtel – Stowarzyszenie Koliber Kraków.

Panel Drugi (Ekonomiczny):
– Czy sankcje naprawdę mogą zagrozić gospodarce Federacji Rosyjskiej?
– Możliwe odpowiedzi Rosji – czy nadal może szachować Europę gazem?
– Jak bardzo Polska gospodarka powiązana jest z gospodarką Rosyjską i Ukraińską, oraz jakie negatywne skutki niosą za sobą wprowadzone embarga?
– Wpływ kryzysu na rozwój handlowy Polski oraz wymianę ze Wschodem.
– Co na to rynki finansowe ?

Prelegenci:

1) Dmitrij Schmidt, Zastępca Dyrektora Generalnego Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
2) Witold Choiński – Prezes Zarządu, Związek Polskie Mięso
3) mgr Bartosz Mendyk – doktorant Uniwersytetu J.Kochanowskiego w Kielcach „Wpływ sankcji zachodu na gospodarkę Federacji Rosyjskiej”
4) mgr Zbigniew Bereza – Dyrektor Biura ZK SWP-W „Majdan i konflikt ukraińsko-rosyjski a stosunki z Polską”
5) dr Jerzy Smoliński – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja „Rozwój współpracy gospodarczej Polska-Rosja”

Po konferencji odbędzie się kameralny bankiet podczas, którego będzie możliwość zadania kolejnych pytań.

Miejsce i czas:

3 czerwca (wtorek), godzina 15.30, ul. Chmielna 9 w Warszawie.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.