Konserwatyzm.pl został patronem medialnym ksiązki „Patriotyzm i nacjonalizm” red. Jerzy Nikitorowicz

Szanowni Czytelnicy,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że portal www.konserwatyzm.pl został patronem medialnym książki „Patriotyzm i nacjonalizm” pod red. Jerzego Nikitorowicza. Oprócz naszego portalu patronat medialny nad książką objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Książkę opublikuje Oficyna Wydawnicza „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/zapowiedzi/patriotyzm-i-nacjonalizm,1476.html

Wkrótce pojawią się kolejne informacje o książce, a tymczasem zachęcamy zapoznania się z opisem książki i serii, w której się ukarze:

Jerzy Nikitorowicz kierując już prawie od dwudziestu lata Katedrą Edukacji Międzykulturowej w Uniwersytecie w Białymstoku stwierdza, że obecnie jednym z istotnych „problemów palących” jest zjawisko patriotyzmu i nacjonalizmu, które w efekcie ukierunkowuje rozwój tożsamości kulturowej człowieka. Jest to problem szczególnie istotny w kontekście zauważanych dylematów integracji europejskiej, przy tym zjawisko zmienne, dynamiczne o nieprzewidywalnych postawach przejawiających się w emocjach i zachowaniach.

    W kontekście powyższego stwierdzenia autorzy w niniejszym tomie podejmują próbę zwrócenia uwagi i zachęcenia do refleksji nad problemem patriotyzmu i nacjonalizmu, dylematem związanym z pojmowaniem i realizowaniem obowiązku wobec Ojczyzny i w efekcie wielowymiarowym konstruowaniem tożsamości kulturowej, zróżnicowanej i odmiennie pojmowanej, jako nasze wyobrażenie o sobie i własnej kulturze…

 

 

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:

1. Fabryki dyplomów czy universitas? (pis książki)

2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (opis książki)

3. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej (opis książki)

4. Patryiotyzm i nazjonalizm (opis książki)

     Redaktorzy serii przyjęli słuszne założenie, że w odniesieniu do osób niepełnosprawnych palące problemy są zlokalizowane w obszarach ich społecznego funkcjonowania, a konkretnie – w barierach blokujących podejmowanie i pełnienie przez te osoby podstawowych ról życiowych. Ograniczenia te zostały określone mianem rezerwatu przestrzeni publicznej, co bardzo dobrze odzwierciedla złożoność i współwarunkowanie barier integracji osób z niepełnosprawnością. […]

Książka posiada charakter innowacyjny, wynikający z przyjętych założeń analizy krytycznej oraz perspektywy metodologicznej. Poszczególne rozdziały obejmują większość najtrudniejszych problemów osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim, demaskują ich konteksty kulturowe i prawne oraz wskazują kierunki konstruowania strategii ukierunkowanych na integrację poprzez przygotowanie do jej wymogów zarówno samych niepełnosprawnych, jak i osób bez takich obciążeń.

Prof. dr hab. Maria Chodkowska

a.me

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *