Agnieszka Zakrzewicz, „Głosy spoza chóru”

Agnieszka Zakrzewicz, Głosy spoza chóru, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013, ss. 367

Zbiór rozmów dotyczących najnowszej historii Kościoła, przeprowadzonych przez Agnieszkę Zakrzewicz, zamieszczony w książce pod tytułem „Głosy spoza chóru” daje wgląd w ważne, palące problemy wpisane w specyfikę XXI wieku. Zwraca uwagę czytelników – zarówno wierzących, jak i ateistów – na zagadnienia, których nie sposób rozważać dzisiaj, to znaczy w momencie, gdy dochodzi do istotnego przewartościowania tradycyjnych instytucji. W związku z tym zmienia się charakter władzy na świecie, zależności poczynają sięgać znacznie głębiej, aniżeli nam się wydaje. Mechanizmy władzy kulturowej zyskują nowe oblicze. To z kolei posiada niebagatelny wpływ na treść współczesnych społeczeństw, a w konsekwencji na życie codzienne każdego z nas.

            Na kartach książki czytelnik odnajdzie wywiady z najważniejszymi watykanistami, pisarzami, historykami, filozofami, prawnikami, dziennikarzami i ludźmi, których życie zostało naznaczone przez kontakt z hierarchami Kościelnymi. I tak oto wypowiedzieli się w niej na przykład: Carmelo Abdate, Richad Sipe, Rossend Domènech, Paddy Agnew, Bernie McDaid, Sue Cox, Francesco Zanardi, Marco Politi, Ignazio Ingrao i wielu, wielu innych ekspertów w swych dziedzinach. Z ich wypowiedzi wyłaniają się: przedstawienia kolejnych zagadnień z tego punktu widzenia, z jakiego patrzą na nie w ramach swej pracy każdego dnia, interpretacji, oceny, krytyki oraz – co szczególnie cenne i ciekawe – prognoz. Niesamowite w tym względzie jest to, że żadna z przywołanych postaci nie rości sobie prawa do mówienia o tym, z czym nie miała dotąd bezpośredniej styczności, nie komentuje również wydarzeń znanych sobie z drugiej ręki. Dzięki temu są to opinie wartościowe, a także wiarygodne. Ich trafność weryfikuje czas.

            Eksperci rozprawiają w rozmowach z Agnieszką Zakrzewicz między innymi na temat dokumentów ujawnionych w „aferze Vatileaks”, przyczynach dymisji Josepha Ratzingera, kształcie i jakości epoki postwojtyłowej, ukrywaniu zbrodni junty wojskowej w Argentynie w latach 1976-1983 czy oszustwach finansowych Banku Watykańskiego. Obnażają kłamliwe wizje snute przez niedouczonych dziennikarzy, negocjują i obalają obrazy tych kwestii pojawiające się w zwykle niesłychanie stronniczych środkach masowego przekazu. Proponują taki ich sposób widzenia, jaki sami posiadają. Nie narzucają go jednakże, lecz zapraszają do debaty wolnej od jakichkolwiek uprzedzeń czy przejawianych sympatii politycznych.  

            Autorzy – poza koncentracją na poszczególnych sytuacjach czy postaciach – rozważają również w sposób problemowy pewne zależności, o których nie sposób nie wspomnieć w obliczu zmasowanych medialnych nagonek w kierunku księży katolickich. Próbują na przykład przedstawić relację pomiędzy seksem a Watykanem, wymienić powody, dla których Kościół podejmuje walkę z homoseksualizmem, wymienić wszystkie „za” i „przeciw” celibatowi dzisiaj. Bezkompromisowo formułują pytania o wydarzenia w katolickiej Irlandii czy źródła autorytetu naszego papieża Jana Pawła II, przyśpieszonej beatyfikacji. Odsłaniają tajemnice i sekrety Watykanu, czyniąc go nieco bliższym czytelnikowi. Nie oznacza to jednak jego obdarcia z właściwej mu świętości czy majestatu. Wszak autorzy celowali raczej w uczynieniu go możliwym do pojęcia osobom, które nie posiadają specjalistycznego wykształcenia w tym zakresie, aniżeli zrównaniu z innymi miejscami na świecie.

            Bardzo ciekawe materiały znajdą w tej książce czytelnicy zainteresowani teologią wyzwolenia. Giovanni Avena wyjaśnia – w naprawdę przystępny sposób – w czym tkwiły przyczyny obaw przed nią. Pisze między innymi, że: „Teologia wyzwolenia poprzez swój przekaz równości i miłości obnażała prawdę o systemie władzy ziemskiej, dlatego jej się obawiano”. Uzupełnia swoje wywody interpretacjami dotyczącymi przekazu Soboru Watykańskiego II. Charakteryzuje jego najważniejsze ustalenia, jednocześnie wyjaśnia przy tym pewne wydarzenia, jakie miały miejsce w łonie Kościoła, a które dla obserwatorów stojących nieco z boku, nieuczestniczących w jego życiu mogły pozostać niezrozumiałe lub w pewnych względach niejasne. Odpowiada też wyczerpująco na pytania dodatkowe, dopełniając tym samym obraz swej wypowiedzi.

            Zbiór rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę Zakrzewicz, zebrany w tomie pod tytułem „Głosy spoza chóru” to katalog istotnych i niesłychanie aktualnych stanowisk w sprawach dotyczących współczesnej historii Kościoła. Głos zabrali w nim prawdziwi, a nie wykreowani przez media specjaliści. Wskazuje wszak na najważniejsze zagadnienia dla egzystencji ludzi wierzących, których nie można dzisiaj przemilczać. Warto się z nią zapoznać, ponieważ pozwoli zrozumieć ich sens i zakres wpływu na naszą rzeczywistość społeczną. Poleca się ją więc gorąco wszystkim tym, którzy chcą poznać ich złożoność sięgając po wiedzę do źródeł.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa: http://www.czarnaowca.pl/literatura_faktu/glosy_spoza_choru,p1243205715

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *