Kowalski: Gnębieni apostaci

Społeczeństwo polskie zdążyło się już przyzwyczaić do faktu, że lewica uwielbia tworzyć sztuczne problemy, aby móc je później rozwiązywać. Przykładów jest wiele np. konieczność walki z „wszechobecnym w Polsce faszyzmem”, czy też zabieganie o prawa dla homoseksualistów, którzy są rzekomo „dyskryminowani”. 

Antyklerykałowie postanowili zorganizować manifestację pod łódzką archikatedrą, chcąc zwalczać swój „problem” jakim jest dla nic przynależność do Kościoła.  Według organizatorów manifestacja ma być wyrazem protestu przeciwko wzrastającym utrudnieniom w dokonywaniu wystąpień z Kościoła Katolickiego. W manifestacji udział zapowiedział Roman Kotliński, łódzki poseł Ruchu Palikota. Sobotnia manifestacja przed łódzką katedrą rozpoczyna się o 11:00.

Prawo jednak nie daje lewicy zbyt wielu argumentów. Każda osoba pełnoletnia posiada prawo do dokonania aktu apostazji. Konferencja Episkopatu Polski 29 września 2008 ustaliła procedurę wobec osób chcących dokonać apostazji. Zgodnie z tą procedurą apostazja dokonywana na terenie diecezji polskich ma być złożona w formie własnoręcznego oświadczenia przekazanego proboszczowi miejsca zamieszkania w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Do wniosku należy także dołączyć akt chrztu. Proboszcz jest zobowiązany do poświadczenia przyjęcia aktu apostazji własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną oraz przesłania aktu do swojej kurii diecezjalnej. Kuria poleca proboszczowi dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy.
Procedura ta nie ma wpływu na procedury lub oświadczenia cywilne wobec władz państwowych lub pozakościelnych.

Antyklerykałom bardzo brakuje argumentów, ponieważ jak widać każdy kto chce dokonać apostazji może to zrobić, gdy tylko tego zapragnie. Czy zatem takie manifestacje są potrzebne? Czy Polska nie ma większych problemów?

Hubert Kowalski

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *