Książę Filip Cyryl: Niemcy powinny przywrócić monarchię

Pruski książę Filip Cyryl z domu Hohenzollernów w jednym z udzielonych wywiadów wyraził pogląd, że państwo niemieckie powinno porzucić republikę na rzecz monarchii.

Książę, nawiązując do nie tak dawnej afery z udziałem byłego już prezydenta Wulffa, podaje argument, że monarcha byłby finansowo niezależny, w czym pomocne miałyby być monarsze posiadłości rodowe oraz należne mu państwowe uposażenie.

Rodzina królewska daje krajowi stabilność – mówi książę – Nie jest usuwana przez wotum nieufności lub poprzez wysuwane oskarżenia. To dobrze wpływa na państwo.

Ks. Filip Cyryl podkreśla też emocjonalny stosunek poddanych do rodziny królewskiej, która właśnie w ten sposób trafia do ludzkich serc i wzbudza sympatię.

Jednak sam książę ma niewielkie szanse by zasiąść na tronie. Ten zaszczyt miałby przypaść bezpośredniemu spadkobiercy ostatniego króla Prus i cesarza niemieckiego, księciu Jerzemu Fryderykowi.

Źródło: http://www.thelocal.de/national/20120314-41325.html

[Sebastian Bachmura]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Książę Filip Cyryl: Niemcy powinny przywrócić monarchię”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *