Książka Roku 2016 dla Michała Andrzejczaka

2.JPG
Nagrodę Główną w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2016 otrzymał Michał Andrzejczak z Pabianic za monografię „Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939”. Nagrodę Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego wręczono na Gali, która odbyła się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Na Galę, którą prowadził Jan Engelgard, Przewodniczący Komisji Konkursowej i Redaktor Naczelny Tygodnika „Myśl Polska”, przybyli przedstawiciele środowiska narodowego oraz zaproszeni goście, w tym m.in. O. Grzegorz Filipiuk (Zakon Kapucynów), Jerzy Zieliński, senior ruchu narodowego, Romuald Starosielec (Partia Jedność Narodu), Wiesław Kosobudzki (prezes Wydawnictwa „Myśl Polska”), Bohdan Piętka (publicysta), prof. Anna Raźny.

Przed ogłoszeniem wyników Konkursu, Jan Engelgard i Andrzej Szlęzak – wręczyli kilku osobom pamiątkowy medal wybity z okazji 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego przez Komitet powołany do upamiętnienia tej rocznicy. Otrzymali go:

prof. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski) za wysiłki na rzecz poprawy stosunków polsko-rosyjskich i rozwój badań naukowych poświęconych polityce międzynarodowej.

8c.jpg
dr Adam Cyra

dr Adam Cyra (historyk, biograf Witolda Pileckiego, pracownik Muzeum Auschwitz-Birkenau) za wkład w pielęgnowanie tożsamości historycznej Polaków opartej na rzetelnej wiedzy i prawdzie.

5c.jpg
prof. Krzysztof Komorowski

prof. dr hab. Krzysztof Komorowski za twórczy wkład w badania nad dziejami obozu narodowego w okresie II wojny światowej obejmujące główny jego nurt – Stronnictwo Narodowe i Narodową Organizację Wojskową.

6c.jpg
pos. Piotr Zgorzelski

pos. Piotr Zgorzelski (PSL) za wysiłki na rzecz pielęgnowania tradycji współpracy między obozem narodowym a Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”.

Andrzej Rogalski (działacz narodowy z Chicago) za podtrzymywanie tradycji narodowej na emigracji.

Andrzej Szlęzak wręczył także medale osobom związanym ze środowiskami walczącymi z szerzącym się kultem banderowskiego nacjonalizmu ukraińskiego. Otrzymali je:

Małgorzata Dachnowicz, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu, redaktor naczelna kwartalnika „Głos znad Sanu” z Przemyśla.

Mirosław Majkowski, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”

3a.jpg
Od lewej. O. Grzegorz Filipiuk, Andrzej Szlęzak, Małgorzata Dachnowicz i Mirosław Majkowski.

Ogłaszając werdykt Komisji Konkursowej Jan Engelgard przypomniał, że na przełomie roku 2016/2017 Komisja ogłosiła listę książek nominowanych do Nagrody Fundacji. Były to:

Monografie:
1. Izabela Iwanowicz, „Samorząd terytorialny w działalności obozu narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939”, Wyd. Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, ss. 459.
2. Michał Andrzejczak, „Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939”, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2016, ss. 835.

Biografie:
1. „Angielski łącznik. Albin Tybulewicz (1929-2014)” (zbiorowa, koncepcja tomu prof. Tomasz Sikorski), Muzeum Historii Polski, Warszawa 2016, ss. 153.
2. Jolanta Niklewska, „Roman Dmowski. Droga do Polski”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2016, ss. 294.
3. Krzysztof Korda, „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961) 0 biografia historyczna”, Instytut Kaszubski w Gdańsku – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2016, ss. 423.

Źródła i pamiętniki:
1. Władysław Konopczyński, „Dziennik 1918-1921”, cz. 1-2, Muzeum Historii Polski i Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa-Kraków 2016, cz. 1, ss. 503, cz. 2, ss. 475.
2. Maria Mirecka-Loryś, „Przede wszystkim Polska. Zapiski amerykańskie z lat 1952–2010” (opracowanie i redakcja Krzysztof Kaczmarski, Rafał Sierchuła), Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2016, ss. 192.

Spośród tych książek wyłoniono zwycięzcę. Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, po przeanalizowaniu treści książek nominowanych do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, postanowiła Nagrodę Główną przyznać Michałowi Andrzejczakowi za pracę „Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939”, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2016, ss. 835.

Praca stanowi pierwsze tak dogłębne i oparte na ogromnym materiale źródłowym studium na temat myśli politycznej Narodowej Demokracji w odniesieniu do Rosji (ZSRR). Autor dokonał wnikliwej analizy praktycznie wszystkich dostępnych wypowiedzi działaczy ND na ten temat, także na łamach prasy prowincjonalnej. Praca rzuca nowe światło na kwestię stosunku ND do Rosji w okresie panowania bolszewików, rozgraniczając jasno negatywną ocenę ideologii i praktyki państwa jakim był ZSRR od wymogów klasycznej myśli geopolitycznej wypracowanej jeszcze przed 1914 rokiem przez twórców obozu narodowo-demokratycznego.

9a.jpg
Michał Andrzejczak, laureat Nagrody Głównej

Ponadto postanowiono przyznać wyróżnienie Krzysztofowi Kordzie za książkę pt. „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961) – biografia historyczna”, Instytut Kaszubski w Gdańsku – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2016, ss. 423. Praca jest pierwszą tak bogato udokumentowaną biografią jednego z legendarnych działaczy ND na Pomorzu. Jest wolna od modnych obecnie uproszczonych ocen i czarno-białych schematów. Przypomina wybitną postać zaangażowaną w działalność społeczna i polityczną na ziemiach zaboru pruskiego.

Nagrodę Główną i wyróżnienie wręczali: Jan Engelgard i Przemysław Piasta, prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Ostatnim punktem programu była prezentacja trzeciego tomu „Archiwum Narodowej Demokracji”. Po Gali zebrani udali się poczęstunek oraz zwiedzili Muzeum X Pawilonu, w tym celę poświęconą Romanowi Dmowskiemu (był tu więziony w drugiej połowie 1892 r.) oraz celę Jana Ludwika Popławskiego, czterokrotnego więźnia X Pawilonu (lata 1878-1879, 1884, 1885 oraz 1894-1895).

(ej)
Fot. Agnieszka Piwar

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *