„Kształcąca funkcja książki. Na przykładzie publikacji Wydawnictwa PETRUS”. Recenzja książki

Magdalena Przetaczek, Kształcąca funkcja książki. Na przykładzie publikacji Wydawnictwa PETRUS, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2012, ss. 109

            Na podstawie refleksji dotyczącej historii piśmiennictwa można wnioskować miedzy innymi na temat ewolucji kultury czy o upodobaniach, gustach, preferencjach czytelników, co czyni tę historię niezwykle zajmującą. W nurt badań w tym zakresie wpisuje się książka autorstwa Magdaleny Przetaczek pod tytułem „Kształcąca funkcja książki. Na przykładzie publikacji Wydawnictwa PETRUS”. Daje ona pogląd na kształcącą funkcję książki na przestrzeni dziejów, przy czym kluczowe zdaje się jej odniesienie do współczesności.

            Publikacja, dzięki temu, że zaprezentowane w niej zostały wyniki badań empirycznych odznaczających się rzetelnością oraz trafnością, zainteresuje nie tylko początkujących dystrybutorów, księgarzy i wydawców, ale i bibliotekarzy czy dziennikarzy. Autorka omówiła bowiem na przykładzie prężnie rozwijającego się Wydawnictwa PETRUS kwestie ważne i skądinąd niezbędne w odniesieniu do formułowania strategii marketingowych. Odpowiedziała na pytania dotyczące na przykład: kryteriów jakimi kierują się klienci podczas wyboru książki, czynników determinujących to jak i gdzie najczęściej dokonują oni zakupu, jakie tematy publikacji cieszą się największym zainteresowaniem, jakie są oczekiwania czytelników względem wydawnictwa, a także jakie są ich postulaty względem wyglądu książek.

            Egzemplifikacja, jaką posłużyła się autorka doskonale obrazuje w jaki sposób realizacja misji i wizji Wydawnictwa PETRUS uwarunkowała jego obecny sukces. Przede wszystkim pozwoliła Magdalenie Przetaczek pokazać jak ważne jest to, aby książka pełniła funkcję kształcącą i wychowawczą, rozwijała czytelników pod względem duchowym i intelektualnym. Wyniki badań bez wątpienia zainteresują osoby, które zajmują zagadnienia z zakresu piśmiennictwa. Jest to godna uwagi propozycja wydawnicza.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa PETRUS: http://www.wydawnictwopetrus.pl/ksztalcaca-funkcja-ksiazki,185,768,produkt.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *