Legenda Solidarności skazana.

Były prezydent Szczecina Marian Jurczyk oraz jego ówczesny zastępca Dariusz Wieczorek zostali skazani na kary dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Sprawa dotyczyła zerwania umowy sprzedaży działki inwestorom z Niemiec. Szczeciński sąd okręgowy nałożył także na skazanych karę grzywny.

W 1998 r. miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż jednej z działek, którą zainteresowała się niemiecka firma Euroinvest Saller. Spółka wpłaciła miastu wymaganą zaliczkę. Następnie zarząd Szczecina, któremu przewodniczył Jurczyk, zerwał zawartą z nią umowę. Decyzja ta oznaczała wypłatę firmie blisko 10 mln zł odszkodowania.

Sąd zobowiązał Jurczyka do zapłaty 50 tys. zł, a Wieczorka 500 tys. zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej koniecznością wypłaty odszkodowania. Skazani muszą też zapłacić grzywnę – pierwszy z nich 2 tys. zł, drugi 10 tys. zł. Obaj zostali objęci czteroletnim zakazem zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarowaniem mieniem.

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/367272,marian-jurczyk-i-jego-zastepca-skazani.html

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *