Lewicki: Jak media Sakiewicza i Związku Ukraińców w Polsce piszą o rocznicy ludobójstwa na Wołyniu?

Zastanawiające jest duże podobieństwo w jaki sposób Niezalezna.pl, czyli media Sakiewicza, i „Nasze Słowo”, wydawane przez Związek Ukraińców w Polsce, relacjonowały pobyt prezydenta Dudy na Ukrainie w dniu 8 lipca. Przemówienie Dudy wygłoszone w Ołyce zawierało stwierdzenie, które dawno już tam, na Wołyniu, prezydent Polski powinien wygłosić, czyli o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich. I takie stwierdzenie padło, gdyż prezydent powiedział: „Dosłownie za kilka dni – 11 lipca – będziemy obchodzili 75. rocznicę ludobójstwa, do jakiego doszło na Wołyniu. Będzie to w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Wołyniu na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów”[1] . Relacja Nazaleznej.pl wybija w tytule, że Duda powiedział, iż była to czystka etniczna – „Wydarzenia na Wołyniu to była czystka etniczna”. Prezydent przypomniał kresową tragedię”.[2] Rzeczywiście, takiego mocno nieadekwatnego określenia Duda także użył, ale wyciąganie tego jako najważniejszej rzeczy wydaje się niewłaściwe.  Od siebie zaś redakcja dodaje, że była ta jakaś nieokreślona „kresowa tragedia”.

Zupełnie podobnie sprawę przedstawił portal gazety wydawanej przez Związek Ukraińców w Polsce – „Nasze Słowo”. Tam już nie ma ani słowa o ludobójstwie, a jest tylko, że Duda uważa te zdarzenia za  czystkę etniczną. Tytuł relacji mówi: „Duda – „To nie była wojna między Polską czy Ukrainą, to była czystka etniczna”.[3] Dalej zaś w tekście jest też mowa o jakiejś „wołyńskiej tragedii”.

Zastanawiająca ta zbieżność w tytułach miedzy mediami Sakiewicza a tymi wydawanymi przez ZUwP. Widać, że i tu i tam chyba podobnie myślą, podobne rzeczy uznają dla siebie za ważne i jakby z podobną wrażliwością traktują polskie ofiary ludobójstwa. I to nazywanie ludobójstwa jako jakiejś „tragedii”, w jednym przypadku kresowej, a w drugiej wołyńskiej.

Używanie określenia czystka etniczna na ludobójstwo jest niewłaściwe, gdyż czystka oznacza deportację lub przymusowe wypędzanie ludności z określonych terenów, zaś w ludobójstwie celem jest całkowite wymordowanie ludzi. Nie ma zatem równości między tymi pojęciami. To że „Nasze Słowo” ma właśnie taki pogląd, jaki zaprezentowało w relacji, jest w znacznym stopniu zrozumiałe. Dlaczego jednak podobnie zachowuje się Niezalezna.pl?

Stanisław Lewicki

[1] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,468,wystapienie-prezydenta-rp-podczas-wizyty-na-wolyniu.html

[2] http://niezalezna.pl/230117-wydarzenia-na-wolyniu-to-byla-czystka-etniczna-prezydent-przypomnial-kresowa-tragedie

[3] http://www.nasze-slowo.pl/news/duda-ce-ne-bula-vijna-mizh-polshheju-ta-ukrainoju-ce-bula-etnichna-chistka/

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *