Lewicki: Na Ukrainie porażka – przyznaje to nawet moskiewska propaganda

Prawda o rosyjskiej porażce na Ukrainie zaczyna przeciekać nawet do proputinowskiej propagandy. Wyemitowana wczoraj (8 marca) rozmowa frontmana tej propagandy, Władimira Sołowjowa z  byłym szefem jednej z izraelskich tajnych służb, Jakowem Kedmi, jasno na to wskazuje. Pytany o ocenę sytuacji, Kedmi, dotychczas pełen optymizmu względem możliwości zajęcia Ukrainy, zdecydowanie zmienił zdanie i zaczął wskazywać na to, że bieg operacji został zatrzymany, a wojna straciła charakter manewrowy i zaczyna przypominać wojnę pozycyjną.

Jako porażkę strony rosyjskiej wskazał Kedmi fakt, że żadne duże miasto ukraińskie nie zostało dotychczas zajęte, a bez zajęcia tych miast ustanowienie tam marionetkowej, promoskiewskiej władzy nie jest możliwe, gdyż to miasta są ośrodkami władzy: „Już prawie dwa tygodnie i ani jednego miasta nie wzięli. Ani w jednym mieście nie zmieniła się władza. Odwrotnie, to co się dzieje tylko umacnia władzę [ukraińską] w miastach”. Pozwolił sobie nawet na żart: „Jaki plan był? Czy zgodnie że starą żydowską legendą chcieli chodzić dookoła miast i trąbić w trąby, aż władza tam upadnie?”.

Tym tempem, zajęcie Kijowa, który nawet nie został okrążony, nie wydaje się nastąpić w jakiejkolwiek perspektywie czasowej. Jeśli zaś, jak podkreślił Kedmi, Rosjanie nie zamierzali zajmować miast, to nie powinni w ogóle rozpoczynać tej operacji. „To, że gdzieś tam przesunęli się na 5 kilometrów, czy 10 kilometrów, nie ma żadnego istotnego znaczenia”. Wyraźnie też  spuszcza z tonu sam Putin. Jak powiedział Kedmi, obecnie nawet oficjalne źródła w Moskwie przyznają, że wystarczy by rząd Ukrainy tylko oświadczył, że nie będzie wstępował do NATO. A jeszcze tydzień temu, chciano demilitaryzacji, czy „denazyfikacji”, czyli faktycznie bezwarunkowej kapitulacji. Na te wywody, Sołowjow, słuchający z grobową miną, w końcu odpowiedział, że jeżeli wojska nie zrealizują na Ukrainie tego, co zapowiedział Putin, to i sama Rosja upadnie.

Widać, że  obecne realia mocno zweryfikowały życzenia Putina i jest on gotowy ustąpić bez ich zrealizowania. To świadczy wprost o klęsce. Wojna nie toczy się już obecnie o rosyjskie zwycięstwo, ale o wyjście z wojny z możliwie małymi stratami. Jednak barbarzyństwo wojsk rosyjskich, na które jest już dużo dowodów, wskazuje, że nie będzie to możliwe.

Niektórzy, wierzący jeszcze w sukces Putina, uważają, że armia rosyjska nadal ma wiele rezerw, które może on rzucić na Ukrainę i odmienić obecną porażkę w zwycięstwo. Płonne to są jednak nadzieje i nie oparte na realnych przesłankach. Rosja, według danych wywiadu amerykańskiego, opartego na środkach rozpoznania satelitarnego i lotniczego, jasno wskazują, że ze zgromadzonych przeciwko Ukrainie sił użyto już 100 procent. Te siły zostały użyte i zużyte. Nie znaczy to, że wszyscy tam żołnierze zostali zabici, lub ranni, ale że oni są wyczerpani i stracili wartość bojową w takim stopniu, że nie w stanie obecnie prowadzić działań aktywnych, a tym bardziej ofensywnych.

Z istniejących w Rosji 12 armii (wielkie związki operacyjce o numerach: 1, 2, 5, 6, 8, 20, 29, 35, 36, 41, 49, 58), użyto przeciw Ukrainie aż 9 (1, 2, 6, 8, 20, 35, 36, 41, 58)  i 3 z 4 istniejących dywizji powietrzno-desantowych. Nie ma Putin zatem istotnych rezerw, które mógłby jeszcze rzucić tam do walki. Są doniesienia, że nawet sprzęt używany do defilad na Placu Czerwonym został skierowany na Ukrainę. Zarejestrowano zniszczone egzemplarze pojazdów z takim  defiladowym malowaniem. Odnotowano nawet skierowanie do działań czegoś takiego jak pociągi pancerne. To jest technika, która była może dobra 100 lat temu, w pierwszej armii konnej Budionnego, ale obecnie to jest archaizm, wzbudzający tylko śmiech.

Z elementów mobilnych, to ostatnio Rosja uruchomiła tylko mobilne krematoria do palenia zwłok swoich zabitych żołnierzy. Trzeba jasno powiedzieć: to jest klęska. Obecnie Moskwa zrozumiała, że jej już nie da się odwrócić, a można jedynie starać się, poprzez działania polityczne, jakoś zmniejszyć jej rozmiary. Ale nie będzie łatwo.

Już po trzech dniach od rozpoczęcia przez Rosję tej wojny pisałem o wysoce prawdopodobnej porażce wojskowej i politycznej Moskwy, co dziś jest już pewne. Można tylko szacować jakie będą rozmiary tej klęski. Zdecydowanie będzie to koniec putinizmu, jako specyficznego systemu politycznego w Rosji. Epoka Putina, która trwała prawe 22 lata (dłużej rządził tylko Stalin), odchodzi w przeszłość. Jedno jest też raczej pewne; Putina nie czeka emerytura.

Stanisław Lewicki

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 2.9]
Facebook

3 thoughts on “Lewicki: Na Ukrainie porażka – przyznaje to nawet moskiewska propaganda”

 1. Ehhh… chyba ktoś nie widzi, że ta wojna to średniowiecze. Jak podaje OSW zorganizowana obrona na wschodzie Dniepru poszła w rozsypkę. A na zachodzie z kolei jakoś nie ma widoków na kontrofensywę zdolną przechwycić inicjatywę strategiczną i to nawet na południu, gdzie Rosjanie rzekomo sami proszą się o okrążenie.

  A jak już Ukraińcy stracili całe połacie kraju to można na spokojnie otoczyć główne miasta i pozwolić działać generełom ogień (od bombardowań) i głód (a to z kolei z powoduje osłabienie psychofizyczne).

  A jeśli ktoś nie wierzy, że współczesna wojna jest wolna od długotrwałych oblężeń to niech spojrzy na oba powstania w Warszawie czy na oblężenie Sarajeva.

 2. „Jako porażkę strony rosyjskiej wskazał Kedmi fakt, że żadne duże miasto ukraińskie nie zostało dotychczas zajęte”

  Jak zająć miasto bez strat w cywilach?

 3. Panie autorze>jako kontrapunkt (bo pan wyjeżdżasz z Yakowem Kedmi-ma swój życiorys .https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Kedmi
  i wg dzisiejszego rosyjskiego prawa>on może tylko gadać ale nie może np. kandydować np do dumy>bo za dużo 'obywatelstw’) to ja panu artykuł innego Żyda rosyjskiego>Israel Shamira:
  The Invasion
  .https://www.unz.com/ishamir/the-invasion/
  a tam pisze ten gość>
  'The Russian logic is straightforward: if NATO would come that close to Moscow, Russia won’t be able to defend oneself. Time of arrival of a NATO missile from here is 5 minutes. Russia wanted to have a written promise of Ukraine that it will keep out of NATO. The Ukraine refused. Invasion, called The Special Operation, like in Israel, is supposed to eliminate military structures and to impose a friendly-to-Russia government. The army will fight in silk gloves; it won’t cause damage; residential buildings aren’t bombed. That was the idea. Reality was different.’
  czyli
  'Rosyjska logika jest prosta: jeśli NATO zbliży się tak bardzo do Moskwy, Rosja nie będzie w stanie się obronić. Czas dotarcia pocisku NATO stąd to 5 minut. Rosja chciała uzyskać od Ukrainy pisemne przyrzeczenie, że nie będzie ona należeć do NATO. Ukraina odmówiła. Inwazja, zwana Operacją Specjalną, podobnie jak w Izraelu, ma na celu likwidację struktur wojskowych i narzucenie przyjaznego Rosji rządu. Wojsko będzie walczyło w jedwabnych rękawiczkach, nie będzie powodowało zniszczeń, budynki mieszkalne nie będą bombardowane. Takie było założenie. Rzeczywistość okazała się inna.’
  i poza tym se pan doczytaj-ZE ZROZUMIENIEM
  a poza tym chciałem szpanu zwrócić uwagę – jeżeli już się pan powołuje na 'amerykański wywiad’, że nie kto inny ale były szef CIA-William Casey – robił u Reagana>masz pan szansę złożyć kwiatki w warszowiwie przy pomniku tego AKTORA-jak żeleński i ten facio miał powiedzieć:
  'We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false’
  czyli
  Będziemy wiedzieli, że nasz program dezinformacji jest kompletny, kiedy wszystko, w co wierzy amerykańska opinia publiczna, będzie fałszywe
  .
  i tylko przywołam dwie amerykańskie opinie- reprezentujące amerykański KONSERWATYZM
  Appeasement Doesn’t Work: Russia as Metaphor and Why Patriots Need to Stand with Russia Against Virulent Judeo-Nazism
  czyli
  Appeasement nie działa: Rosja jako metafora i dlaczego patrioci muszą stanąć z Rosją przeciwko zjadliwemu judeo-nazizmowi
  .https://www.unz.com/jfreud/appeasement-doesnt-work-russia-as-metaphor-and-why-patriots-need-to-stand-with-russia-against-virulent-judeo-nazism/
  podczas gdy Żyd amerykański-Ron Unz pisze:
  American Pravda: Jews and Nazis>>The Hidden History of the 1930s and 1940s
  https://www.unz.com/jfreud/appeasement-doesnt-work-russia-as-metaphor-and-why-patriots-need-to-stand-with-russia-against-virulent-judeo-nazism/
  a co tłumaczy dzisiejszy UKRONAZI!!!!
  czy – też Ron Unz’a:
  American Pravda: Putin as Hitler?
  .https://www.unz.com/runz/american-pravda-putin-as-hitler/
  i na koniec
  Schizos Right Again: US-Backed Biowarfare Labs in the Ukraine Are Confirmed Real (Schizos znów ma rację: Potwierdzono istnienie wspieranych przez USA laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie)
  .https://www.unz.com/aanglin/schizos-right-again-us-backed-biowarfare-labs-in-the-ukraine-are-confirmed-real/
  czy
  Ukraine and Biowarfare Conspiracy Theories
  https://www.unz.com/announcement/ukraine-and-biowarfare-conspiracy-theories/
  a tam ŻYD amerykański pisze:
  'Sytuacja uległa drastycznej zmianie we wtorek, dzięki zeznaniom w Kongresie złożonym przez podsekretarz stanu Victorię Nuland, głównego architekta naszej polityki wobec Ukrainy. Zdawała się ona nie tylko potwierdzać istnienie tych ukraińskich biolaboratoriów, lecz także była najwyraźniej zaniepokojona, że ich niebezpieczna zawartość może dostać się w ręce wroga, tym samym zdając się całkowicie potwierdzać te szokujące rosyjskie oskarżenia. ’
  i co Yakow Kadmi czy p Lewicki 'w przedmiocie sprawy’??
  i nasz 'wkład’
  Breaking News–Fighter Jets to Ukraine
  Poland Has Made Available All Its MiG-29 Jets For US To Transfer To Ukraine
  .https://www.unz.com/proberts/breaking-news-fighter-jets-to-ukraine/
  a pisze to PC Roberts – w USA 'robił’ w administracji Reagana (jako podsekretarz stanu) a nie jakiś amerykański 'lewicki’
  i radziłbym DOCZYTAĆ ze zrozumieniem –
  GDZIE JEST PUŁAP śmieszności>naszych 'patriotów’ >>>dudex+kaczor+moraver+
  i kto tu jest w 'ciemnej dupie’ (to zapożyczyłem od Kisielewskiego)
  PUTIN czy my w Polin?? Just asking!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *