List otwarty do społeczności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktorat Honoris Causa to szczególne wyróżnienie. Przyznawany jest on przez uczelnie wyższe osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Z tego powodu ta godność powinna być przyznawana w oparciu o wielką staranność. W naszej opinii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zrobił z tego tytułu element handlu tytułami naukowymi.

  Pozwalamy sobie użyć tak ostrych słów, w odniesieniu do dzisiejszej uroczystości uhonorowania tą godnością prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jest on aktywnym politykiem, do którego kompetencji należy przyznawanie tytułów profesorskich. Z tego powodu stawiany przez nas zarzut jest w pełni uzasadniony. Jest to kolejny przykład niszczenia polskiego szkolnictwa wyższego, które z roku na rok coraz bardziej upada.

Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów i pracowników administracji dąży do prawdy, sprawiedliwości i rozwoju w służbie obywatelom miasta, regionu i kraju. Prawda, Sprawiedliwość i Rozwój mają wyrażać i służyć Mądrości, którą traktujemy jako nadrzędną zasadę naszych dążeń – głosi misja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W praktyce jest jednak odwrotnie. Uniwersytet nie podejmuje żadnych ważnych dla Bydgoszczy, całego regionu i Polski dyskusji, a zamiast wspomnianej mądrości, mamy do czynienia z bezmyślnym uczestnictwem w budowaniu podziałów społecznych w narodzie polskim. Tak bowiem można się odnieść do zamieszania spowodowanego usuwaniem symboli religijnych przez rektora. W ten sposób UKW nie zbuduje jednak prestiżu społecznego.

  Zwracamy się także do społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o większą odwagę przy obronie wyznawanych wartości. Studenci to Wy, Młode Pokolenie, jesteście siłą tej uczelni. Nie bójcie się zatem walczyć o sprawy bliskie waszemu sercu.

Zarząd Główny Towarzystwa Torunium im. Antoniego Bolta

25 kwietnia 2013 r.

Za: http://ttorunium.pl/index.php/list-otwarty-do-spolecznosci-uniwersytetu-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *