List w obronie wolności słowa na Uniwersytecie Warszawskim

List otwarty w sprawie ograniczania wolności słowa na Uniwersytecie
Warszawskim

20 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim miała odbyć się debata, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów tej uczelni. Tematem debaty miała być idea narodowa i nowy ruch społeczny, powstały w zeszłym roku – Ruch Narodowy. Informacja o planowanym spotkaniu wywołała nagonkę
środowisk lewicowych, która doprowadziła do jego odwołania przez władze uczelni.

Uważamy, że zaistniała sytuacja jest skandaliczna i stawia pod znakiem zapytania swobodę dyskusji akademickiej na UW. Wyrażamy swoje poparcie dla działań Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni, odważnie podejmującego tematy nurtujące polskie społeczeństwo, a zwłaszcza młode
pokolenie.

Tradycja polskiego ruchu narodowego, jak i próby jej współczesnych interpretacji, ma takie samo prawo być przedmiotem rozważań akademickich i debaty społecznej jak tradycje socjalistyczna, ludowa, konserwatywna czy liberalna. Wszystkie one są częścią naszej historii i rzeczywistości politycznej.

Odwołanie debaty poświęconej Ruchowi Narodowemu jest skandaliczne również w kontekście niczym nieskrępowanej ekspansji skrajnej lewicy w polskim życiu akademickim, jaką od lat możemy obserwować. Domagamy się prawa do wolnego dyskutowania nad ideami politycznymi na polskich uczelniach.

dr Mariusz Bechta, IPN Warszawa
prof. Ryszard Bender, Wydział Nauk Humanistycznych KUL
dr Jacek Chachaj, Wydział Nauk Humanistycznych KUL
dr Jacek Chaciński, Wydział Prawa KUL
prof. Marek J. Chodakiewicz, The Institute of World Politics, Washington, DC
dr Marta Cywińska, SGGW
dr Przemysław Czarnek, Wydział Prawa KUL
dr Marek Dobrowolski, Wydział Prawa KUL
dr Rafał Dobrowolski, historyk
dr inż. arch. Michał Domińczak
dr Izabella Galicka
dr Zbigniew Girzynski, UMK Toruń
prof. Piotr Gliński IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku
prof. zw. dr hab. Bogumil Grott, UJ
dr Ksawery Jasiak, IPN Opole
dr Krzysztof Kaczmarski, IPN Rzeszów
dr Krzysztof Kawęcki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, UWr
dr Krzysztof Koźmiński, Uniwersytet Warszawski
dr Andrzej Krzystyniak, politolog, historyk
dr hab. Artur Ławniczak, UWr
dr hab. Rafał Łętocha, UJ
dr Marcin Masny, historyk
dr Jacek Misztal
dr Wojciech Muszyński, IPN Warszawa
dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, IPN Warszawa
dr Bogna Obidzińska, Uniwersytet Jagielloński
mgr Damian Pietrzyk, WPiA UKSW
dr Adam Podlewski
prof. Wojciech Polak, UMK
dr Marcin Romanowski, WPiA UKSW w Warszawie
prof. Mieczysław Ryba, Wydział Nauk Humanistycznych KUL
dr Rafał Sierchuła, IPN Poznań
dr Mariusz Siwoń
dr Paweł Skibiński, IH UW
dr Tomasz Sommer
dr Tomasz Szczepański, Muzeum Wojska Polskiego
dr Marian Szołucha, ekonomista, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr hab. Maciej Urbanowski, Wydział Polonistyki, UJ
dr Piotr Wiśniewski, Wydział Prawa KUL
prof. Tomasz Wituch, b. prof. UW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. Radosław Zenderowski, Instytut Politologii UKSW
prof. Jan Żaryn, historyk, UKSW

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *