Manifest Zielonych Nacjonalistów (Groene Nationalisten)

W ramach cyklu prezentowania europejskich grup nacjonalistycznych mam zamiar przedstawić grupę Zielonych Nacjonalistów (Groene Nationalisten)  działających w Holandii. Ugrupowanie utożsamia się z ruchem Narodowego Anarchizmu (National Anarchist Movement: http://www.national-anarchist.net). Zieloni Nacjonaliści dużą uwagę przywiązują do roli natury oraz wspólnoty. Podobne zagadnienia programowe poruszał manifest Volksanarchistisch Kollektief poświęcony tematyce ludowego anarchizmu i wolnego komunizmu (https://konserwatyzm.pl/artykul/12050/ludowy-anarchizm-i-wolny-komunizm).

Tekst pochodzi z oficjalnej strony internetowej grupy: http://groenenationalisten.wordpress.com.

Tomasz Kosiński

 

Zieloni nacjonaliści powstali w 2010 roku opowiadając się za Eko-nacjonalizmem. Uważamy, że natura jest naszym przewodnikiem i źródłem inspiracji, które wymaga naszego szacunku i uwagi. Tylko dzięki szacunkowi do środowiska, flory i fauny możemy zagwarantować przyszłość następnym pokoleniom. Staramy się znaleźć nowe sposoby do ponownego życia w zgodzie z naturą.

Odrzucamy nowoczesny świat z jego materializmem i indywidualistycznym podejściem do życia, z jego wspieraniem niskich pragnień. Dzisiaj większość ludzi jest pozbawiona swojego pochodzenia, wyzbyta kulturowego dziedzictwa, odcięta od korzeni. Ludzkie istnienia to nie atomy oderwane od otaczającego je świata, przeciwnie, są przypisani do swojego środowiska, społeczności i narodu. Łączymy się w ekologicznej walce o duchową rzeczywistość łączącą ludzkość ze środowiskiem

Sześć fundamentów

1.       Człowiek nie jest abstrakcyjną jednostką, ale istotą społeczną. Naturalne związki i prawdziwie społeczne grupy odnajdują się w rodzinie oraz wspólnocie, ludzie są fundamentem wolnego i harmonicznego społeczeństwa. Każdy naród jest częścią ludzkości i reprezentuje organiczną wspólnotę pokoju.

 

2.       Naród jest środowiskiem, w którym ludzie wyrastają z pamięci zbiorowej,  z esencji stanowiącej o istocie przodków.  Są one głęboko zakorzenione w języku potocznym, jak i w psychologicznej naturze każdego człowieka, ukształtowanego przez interakcje kulturowe grup we własnym środowisku życia.

 

3.        Państwo reprezentuje naturalnego wroga narodu. Tam, gdzie naród stanowi naturalną wspólnotę organiczną stworzoną bez przymusu, tam państwo zastępuje dobrowolną współpracę i solidarność śmiercionośną polityką siły i  biurokracji. Jako alternatywę dla państwa proponujemy rodziny i społeczność ludową jako prawdziwe struktury ekologicznego, harmonijnego i dobrowolnego społeczeństwa.

 

4.        Opowiadamy się za świadomymi wspólnotami ludowymi opartymi o dobrowolne zrzeszanie się i wolną wolę. Organizowane od podstawy, gdzie odpowiedzialności i samodyscyplina zastępuje autorytet i podporządkowanie.

 

5.        Odrzucamy modernistycznego ducha ludzkości z jej abstrakcyjnym myślenia, jej alienacją, materializmem i ogólnym spojrzeniem na świat. Opieramy się  duchowi kapitalizmu z wyłączeniem oprócz tego, co nie jest materialistyczne.

 

6.        Odrzucamy wszelkie formy dogmatyzmu. Parlamentarne pojęcia  „lewicy” i „prawicy” są bezsensowne, nie mają dla nas znaczenia. Myślenie w tego rodzaju kategoriach, zakłóca nasze myśli i pojęcie prawdy. Nie szukamy naszej siły w poddaniu się władze dogmatów lub innej władzy, staramy się  znaleźć naszą siłę w świadomości i szacunku, indywidualnym i zbiorowym wyzwoleniu.

Przetłumaczył: Tomasz Kosiński

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.