Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II ul. Franciszkańska 1, sala 120.

Program konferencji

9. 00: Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII ks. prof. dr hab. Jana Szczepaniaka

Panel I: Śladami narodowej apostazji (9.10-11.00).

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII)

9.10. Dr hab. Henryk Głębocki (UJ/IPN): Hr. Adam Gurowski –  panslawistyczna oferta dla Polaków (dać się zabić dla „wielkich interesów ludzkości” ) i Amerykanów (rosyjski i amerykański Manifest Destiny)

9.30. Dr Iwona Węgrzyn (UJ): Henryk Rzewuski wobec Rosji i idei słowiańskiego imperium

9.50. Dr Maciej Zakrzewski (UPJPII/IPN): Program polityczny „pentarchii petersburskiej”

10.10. Mgr Mikołaj Rysiewicz (UPJPII): Antoni Walewski: historiozofia wyklętego lojalisty

10.30-11.00 – Dyskusja.

Panel II: Rosja – myślenie strategiczne (11.10-13.30)

Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła  (UPJPII)

11.10. Dr hab. Lech Mażewski, prof. UWM w Olsztynie: Prorosyjska opcja klasy politycznej Królestwa Polskiego 1815-1830

11.30. Dr hab. Marek Kornat, prof. PAN: Wielopolski a Rosja

11.50. Dr Zbigniew Markwart (UTH): Apostazja, ugoda czy obrona bytu narodu? Pojednanie z Rosją w myśli politycznej Włodzimierza Spasowicza i petersburskich realistów”.

12.10. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IPN/UWr) Roman Dmowski- polityk pro czy antyrosyjski?

12.30. Arkadiusz Kudelski (UJ): Realista doby zniewolenia – myśl polityczna Stefana Kisielewskiego

12.50-13.30. Dyskusja

13.30. Przerwa kawowa

Panel III: Orientacja prorosyjska: wartość tradycji i współczesna perspektywa  (14.00-15.00).

Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła  (UPJPII)

Dyskusja z udziałem: dr hab. Włodzimierza Marciniaka (Ignatianum), dr hab. Henryka Głębockiego (UJ), dr hab. Jakuba Sadowskiego (UPJPII)

Organizatorzy:

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII  

Koło Naukowe Studentów Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis

Ośrodek Myśli Politycznej

Patroni medialni

Konserwatyzm. pl

Arcana.pl

Nowa Europa Wschodnia

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *