MSZ Islandii: rząd chce wycofać wniosek o członkostwo w UE

(…)

Is­landz­ki por­tal in­for­ma­cyj­ny Visir.​ir podał, po­wo­łu­jąc się na przed­sta­wi­cie­la rządu, że ga­bi­net nie ma do­sta­tecz­ne­go po­par­cia po­li­tycz­ne­go, by kon­ty­nu­ować sta­ra­nia o ak­ce­sję.

http://wiadomosci.onet.pl

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.