Najnowszy numer „Pro Fide Rege et Lege” poświęcony zagadnieniu „Konserwatyzm a faszyzm” ukaże się w czerwcu

Szanowni Czytelnicy,

trwają prace nad 71. numerem „Pro Fide Rege et Lege”, który ukaże się w czerwcu. Tematem przewodnim numeru jest zagadnienie „Konserwatyzm a faszyzm”. Poniżej prezentujemy spis treści. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że cena półrocznika wzrośnie i będzie wynosić 25 zł. Zachęcamy do wykupienia do dnia 15 maja rocznej prenumeraty w dotychczasowej cenie, która wynosi 44 zł (http://sklep.konserwatyzm.pl/prenumerata-pro-fide-rege-et-lege-na-2013-rok./). Po 15 maja cena prenumeraty wzrośnie do 55 zł. Podane ceny uwzględniają koszty wysyłki.

a.me.

Do Czytelników

Temat numeru: Konserwatyzm a faszyzm

Jacek Bartyzel: Tradycjonalizm (hiszpański) wobec faszyzmu, hitleryzmu i totalitaryzmu

Adam Wielomski: Carl Schmitt wobec narodowego socjalizmu (1 V 1933-15 XII 1936)

Marek Maciejewski: Przeciwnicy nazistowskiej dyktatury wśród niemieckich rewolucyjnych konserwatystów

Marcin Karas: Maréchal, Nous Voilà! Ideowy wymiar Francji Vichy (1940-1944)

Sebastian Bachmura: Ustrój polityczny Królestwa Włoch (1922-1943)

Jarosław Tomasiewicz: Ekofaszyzm? Wątki ekologiczne na amerykańskiej prawicy (przypadki Earth First! i Sierra Club)

Prawo i Politologia

Jaromir Ćwikła: Funkcjonowanie  stowarzyszeń w prawie polskim

Joanna Rak: Językowe obrazy Donalda Tuska na łamach programów wyborczych jako element autokreacji polskich partii politycznych

Wiesław Bator: Jobbik. Ruch na rzecz lepszych Węgier, czyli najmłodsze dziecko węgierskiego nacjonalizmu

Piotr Żywiecki: Alpejska reduta Christianitas. Księstwo Liechtenstein jako nowoczesna dziedziczna monarchia. Zarys ustroju

Marcin Radomski: Abdykacja królowej  Beatrix. Przyczynek do dziejów  monarchii holenderskiej

Michał Krupa: Na kogo by Russell Kirk oddał głos w wyborach prezydenckich 2012 r. ? (wywiad z Annette Krik)

Idee

Artur Górski: Podolacy czy stańczycy? Kto rządził w Galicji w okresie autonomii?

Agnieszka Pajęcka: Galicyjski Comte

Ryszard Polak: Hieronim Jaegen – świątobliwy bankier i polityk

Arkadiusz Meller: W dążeniu do syntezy monarchii z republiką. Myśl polityczna polskich synarchistów w okresie międzywojennym

Tomasz Kosiński: Specyfika polskiego nacjonalizmu integralnego na przykładzie               Związku   Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego

Marcin Mleczak: Koncepcje proniemieckiej polityki zagranicznej w Polsce lat 30. XX w.

Ivan Łysiuk: Geneza radykalnej neopogańskiej sceny muzycznej w krajach wschodniosłowiańskich na przykładzie Rosji i Ukrainy

Krzysztof Karczewski: Postsowiecki imperializm czy alternatywa wobec mondializmu? Rosja w optyce Narodowego Odrodzenia Polski

Michał Krupa: Paleokonserwatywna dekonstrukcja Leo Straussa

Norbert Slenzok: Hans-Hermann Hoppe – w stronę libertarianizmu konserwatywnego

Filozofia

Janusz Idźkowski: Zagadnienie transcendentaliów w filozofii klasycznej

Jarosław Gałuszka: Bóg Arystotelesa – od teologii do filozofii pierwszej

Recenzje

Jacek Bartyzel, Krzyż pośrodku księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932-2012), Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte”, Biała Podlaska 2012, stron 512 (rec. Adam Wielomski)

Grzegorz Kucharczyk, Russell Kirk (1918-1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012, ss. 270 (rec. Joanna Rak)

Jadwiga Radzini, Ksiądz Jan Wasilewski (1885-1948). Życie kapłana z Łotwy, Wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Lublin-Jelgava 2012 (rec. Marcin Karas)

Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 336 (rec. Joanna Rak)

Bartłomiej Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010, ss. 228 (rec. Joanna Rak)

Arkadiusz Meller, Sebastian Kosiorowski (red.), Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego. Wybór źródeł. Tom I, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2012, ss. 386 (rec. Mateusz Kaźmierczak)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 272 (rec. Joanna Rak)

Polskojęzyczna bibliografia prac z politologii i historii idei politycznych

Łukasz Święcicki: Polskojęzyczna bibliografia Leo Straussa za lata 1969-2012

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *