„Nierządnice pustyni”

Benedicta Ward SLG, Nierządnice pustyni, tłum. Paweł Długosz, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2005, ss. 184

            Godna polecenia jest książka autorstwa siostry Benedicty Ward SLG pod tytułem „Nierządnice pustyni”. Opowiada nie tylko o nierządnicach, między innymi św. Marii Magdalenie, św. Marii z Egiptu i pokucie, ale przede wszystkim o metaforycznym powrocie człowieka do tego, co niegdyś utracił. Fascynuje w niej kobiet balansowanie pomiędzy nierządem a świętością i dążenie do królestwa. Intryguje przedstawienie procesu zniewolenia zmysłowego, niespokojności ducha. Imponuje prezentacja skruchy i pokuty, poszukiwania prawdy, życia i światła.

            Każda z szeregu pięknych, zaprezentowanych przez autorkę historii jest inna i z każdej płynie inne przesłanie. Na kartach książki czytelnik odnajdzie kilka kontynuacji wątków biblijnych oraz omówienie fragmentów Pisma Świętego ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące wyboistych i krętych ścieżek, jakimi kroczyły te godne uwagi kobiety. Do refleksji skłonią także własne tłumaczenia źródeł autorki, którą odznacza niebywałe znawstwo tematu oraz materiałów źródłowych.

            Benedicta Ward SLG pięknie pisze o przemianach, jakie się w ludziach dokonywały za sprawą różnych czynników, na przykład w związku z poznaniem Pisma Świętego i doznaniem łaski od Boga. Próbuje – bardzo ostrożnie i jednocześnie subtelnie – odpowiedzieć na pytanie kim właściwie były nierządnice, które opisuje, dlaczego dokonała się w nich przemiana i na czym polegało ich ocieranie się o skrajności, na przykład: „Maria Magdalena zawsze należała do grona popularnych świętych. Źródła jej popularności trzeba, być może, upatrywać w skrajnościach, pomiędzy którymi upłynęło jej życie: w przemianie nierządnicy w pustelnicę; w przejściu od grzechu do świętości, od smutku do chwały”.

            Odznacza ją jednak chęć dania czytelnikowi pełnego spojrzenia na opisywane aspekty: „Od czasów najwcześniejszych Pismo Święte i liturgia przedstawiały ją jako tę jedyną kobietę, która wraz z Matką Jezusa i aspostołami dostąpiła rzadkiej i wyjątkowej łaski bycia z Panem. Nazywano ją apostołem apostołów, przyjaciółką, a nawet ukochaną Jezusa – grzesznicą, która bardzo umiłowała i dlatego wiele jej wybaczono”. Dociera do źródeł i ukazuje kierunki ich krytyki i interpretacji obecne na przestrzeni dziejów. Stwarza to pełne obrazy przedmiotu jej zainteresowania. Przy tym bardzo ciekawa narracja sprawia, że historie nierządnic czyta się jak naprawdę dobrą i wciągającą powieść.

            Książka autorstwa Benedicty Ward SLG pod tytułem „Nierządnice pustyni” opowiada o losach mniej lub bardziej znanych nierządnic. Wszystkie są urzekające – pełne faktów, a przy tym dające do myślenia nad istotą duchowej przemiany człowieka. Dobrze oddają istotę ludzkiej wędrówki, zmierzania ku Bogu. Warto przemyśleć jej treść i pochylić się nie tylko nad nierządnicami, ale przede wszystkim nad własnym życiem. To godna polecenia książka, która wzbogaca duchowo.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,106,Nierzadnice_pustyni__Pokuta_we_wczesnych_zrodlach_monastycznych.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *