Nowa książka w Bibliotece konserwatyzm.pl: (Ł. Święcicki, A. Wielomski, red.): Chrześcijaństwo i Europa wobec sekularyzacji. Religia w niemieckiej myśli politycznej XX wieku

 

 

Totalitarnym zakusom współczesnego państwa poddawana jest też rodzina. Kontrola państwa nad rodziną i ingerencje w życie i funkcjonowanie rodzin ma na celu złamanie tego przedostatniego bastionu normalnego, wolnego społeczeństwa. A przecież wspólnoty rodzinne i wspólnoty kościelne czy wspólnoty gospodarcze (firmy) są instytucjami społecznymi pierwotnymi w stosunku do państwa. Są wykwitem natury ludzkich społeczności. Z nich właśnie składa się państwo. I to państwo ma pełnić w stosunku do tych instytucji rolę służebną, a nie odwrotnie.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Marusik
Członek Fundacji na rzecz Europy Narodów i Wolności

/fragment przedmowy/

Książka jest dostępna TUTAJ

Spis treści książki pod redakcją Łukasza Święcickiego i Adama Wielomskiego:

Spis treści

Przedmowa……………………………………………………………………………………………………7

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………..9

Andrzej Gniazdowski

Fenomenologia ducha niemieckiego w myśli Maxa Schelera…………………………………11

Marcin Jendrzejczak

Żydzi a bezpieczeństwo ekonomiczne według Wernera Sombarta – analiza krytyczna……………………………………………………..33

Adam Wielomski

Carl Schmitt i jego teologia polityczna……………………………………………………………..55

Jacek Bartyzel

„Nie-polityczna teologia” Erika Petersona………………………………………………………….93

Umberto Lodovici

Carl Schmitt, Jacques Maritain i koncepcja sekularyzacji……………………………………115

Adam Wielomski

Charles Maurras i Carl Schmitt. Problem władzy suwerennej po „odczarowaniu świata”…………………………………………………………….145

Robert Marszałek

Nowoczesność odwartościowana i dowartościowana. Spór Blumenberga ze Schmittem o podmiot dziejowej suwerenności……………………………………………..175

Tomasz Wiśniewski

Niezgłębialność „natury ludzkiej”. Carl Schmitt i Helmuth Plessner……………………189

Magdalena Ziętek-Wielomska

Decyzjonizm Carla Schmitta jako przejaw antyracjonalizmu niemieckiego konserwatyzmu. Krytyka z punktu widzenia zasad klasycznej filozofii praktycznej ……207

Łukasz Święcicki

Krytyka nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa………………………….231

Renata Tarasiuk

Hannah Arendt „o banalności zła” w kontekście żydowskiej teologii Zagłady………………………..247

Łukasz Mirocha

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Soile Lautsi i inni przeciwko Republice Włoskiej w perspektywie liberalizmu J. Habermasa ……………………………275

Noty o Autorach…………………………………………………………………………………………291

 

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.8]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *