Nowość w bibliotece konserwatyzm.pl

Dzięki wsparciu Prezesa Kongresu Nowej Prawicy – Posła Michała Marusika, ukazała się książka pt.:

„Od Christianitas do Unii Europejskiej Historia idei zjednoczenia Europy”

Redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski

Historia polityczna każdego kawałka świata w każdym fragmencie dziejów jest historią wojen; jest historią powstawania, rozwoju i upadku państw, imperiów i cywilizacji. Jest więc może nie tyle historią samych bitew i wojen, co raczej historią montażu potęgi jednych państw i demontażu potęgi innych; a bitwy i wojny są już tylko incydentami decydującymi o ostatecznych skutkach. Jedne państwa powstają i umacniają się, a inne słabną i giną. Obecna chwila w historii na tym kawałku świata nazywanym Europą nie jest wyjęta z tego procesu permanentnej rywalizacji „wszystkich ze wszystkimi”. To są ciągłe polityczne powodzie, lawiny czy tornada. I najlepiej po ich przebiegu wyjdą ci, którzy te zjawiska najlepiej znają i potrafią się do nich najlepiej przygotować.

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Nowej Prawicy

/fragment przedmowy/

Spis treści

Przedmowa ……………………………………………………………………………….. 7

Jacek Bartyzel

O nowe Święte Cesarstwo. Monarchia uniwersalna,

federacyjna i misyjna w wizji F. Eliasa de Tejady ………………. 11

Adam Wielomski

Papalistyczna eklezjologia polityczna

jako archetyp nowożytnego państwa uniwersalnego ………. 33

Józef Kossecki

Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy …………………………………. 93

Ryszard Polak

Nauka Feliksa Konecznego

o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy …………………….. 117

Robert Marszałek

Koncepcje zjednoczeniowe

w idealizmie niemieckim a Unia Europejska ……………………. 141

Jacek Kępa

Od świętej przemocy do świętej demokracji – przemiany

światopoglądu Tomasza Manna w latach 1914–1922 …… 173

Andrzej Gniazdowski

Jedność Europy z perspektywy fenomenologii …………………. 205

Tomasz Scheffler

Zjednoczenie Europy w myśli politycznej

opozycji w Trzeciej Rzeszy: próba bilansu ………………………… 237

Magdalena Ziętek-Wielomska

Idea Neuordnung jako źródło

niemieckich koncepcji zjednoczenia Europy …………………….. 267

Maciej Wojtacki

„Stany Zjednoczone Europy” czy „Mitteleuropa”?

Prasa polska wobec projektu budowy Unii Europejskiej

na przełomie lat 20–tych i 30–tych XX wieku ………………….. 297

Wojciech Wierzejski

Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji

europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa ……….. 335

Arkadiusz Indraszczyk

Partie ludowe wobec idei Europy ……………………………………….. 369

Anna Raźny

Integracja europejska z perspektywy Rosji ………………………. 395

Marcin Jendrzejczak

Polityczne i ekonomiczne źródła

integracji i dezintegracji europejskiej

według austriackiej szkoły ekonomicznej …………………………. 421

Joanna Rak

Typologia postaw witalistycznych jako

narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy ……. 453

Marta Weltrowska

Idea Partnerstwa Wschodniego

jako próba rozszerzenia działalności

Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy …………. 473

Abstracts ……………………………………………………………………………….. 497

Noty o autorach …………………………………………………………………… 505

509 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prywatne: Nowość w bibliotece konserwatyzm.pl

Dzięki wsparciu Prezesa Kongresu Nowej Prawicy – Posła Michała Marusika, ukazała się książka pt.:

„Od Christianitas do Unii Europejskiej Historia idei zjednoczenia Europy”

Redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski

Historia polityczna każdego kawałka świata w każdym fragmencie dziejów jest historią wojen; jest historią powstawania, rozwoju i upadku państw, imperiów i cywilizacji. Jest więc może nie tyle historią samych bitew i wojen, co raczej historią montażu potęgi jednych państw i demontażu potęgi innych; a bitwy i wojny są już tylko incydentami decydującymi o ostatecznych skutkach. Jedne państwa powstają i umacniają się, a inne słabną i giną. Obecna chwila w historii na tym kawałku świata nazywanym Europą nie jest wyjęta z tego procesu permanentnej rywalizacji „wszystkich ze wszystkimi”. To są ciągłe polityczne powodzie, lawiny czy tornada. I najlepiej po ich przebiegu wyjdą ci, którzy te zjawiska najlepiej znają i potrafią się do nich najlepiej przygotować.

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Nowej Prawicy

/fragment przedmowy/

Spis treści

Przedmowa ……………………………………………………………………………….. 7

Jacek Bartyzel

O nowe Święte Cesarstwo. Monarchia uniwersalna,

federacyjna i misyjna w wizji F. Eliasa de Tejady ………………. 11

Adam Wielomski

Papalistyczna eklezjologia polityczna

jako archetyp nowożytnego państwa uniwersalnego ………. 33

Józef Kossecki

Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy …………………………………. 93

Ryszard Polak

Nauka Feliksa Konecznego

o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy …………………….. 117

Robert Marszałek

Koncepcje zjednoczeniowe

w idealizmie niemieckim a Unia Europejska ……………………. 141

Jacek Kępa

Od świętej przemocy do świętej demokracji – przemiany

światopoglądu Tomasza Manna w latach 1914–1922 …… 173

Andrzej Gniazdowski

Jedność Europy z perspektywy fenomenologii …………………. 205

Tomasz Scheffler

Zjednoczenie Europy w myśli politycznej

opozycji w Trzeciej Rzeszy: próba bilansu ………………………… 237

Magdalena Ziętek-Wielomska

Idea Neuordnung jako źródło

niemieckich koncepcji zjednoczenia Europy …………………….. 267

Maciej Wojtacki

„Stany Zjednoczone Europy” czy „Mitteleuropa”?

Prasa polska wobec projektu budowy Unii Europejskiej

na przełomie lat 20–tych i 30–tych XX wieku ………………….. 297

Wojciech Wierzejski

Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji

europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa ……….. 335

Arkadiusz Indraszczyk

Partie ludowe wobec idei Europy ……………………………………….. 369

Anna Raźny

Integracja europejska z perspektywy Rosji ………………………. 395

Marcin Jendrzejczak

Polityczne i ekonomiczne źródła

integracji i dezintegracji europejskiej

według austriackiej szkoły ekonomicznej …………………………. 421

Joanna Rak

Typologia postaw witalistycznych jako

narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy ……. 453

Marta Weltrowska

Idea Partnerstwa Wschodniego

jako próba rozszerzenia działalności

Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy …………. 473

Abstracts ……………………………………………………………………………….. 497

Noty o autorach …………………………………………………………………… 505

509 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prywatne: Nowość w bibliotece konserwatyzm.pl

Dzięki wsparciu Prezesa Kongresu Nowej Prawicy – Posła Michała Marusika, ukazała się książka pt. Od Christianitas do Unii Europejskiej Historia idei zjednoczenia Europy

Redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski

Historia polityczna każdego kawałka świata w każdym fragmencie dziejów jest historią wojen; jest historią powstawania, rozwoju i upadku państw, imperiów i cywilizacji. Jest więc może nie tyle historią samych bitew i wojen, co raczej historią montażu potęgi jednych państw i demontażu potęgi innych; a bitwy i wojny są już tylko incydentami decydującymi o ostatecznych skutkach. Jedne państwa powstają i umacniają się, a inne słabną i giną. Obecna chwila w historii na tym kawałku świata nazywanym Europą nie jest wyjęta z tego procesu permanentnej rywalizacji „wszystkich ze wszystkimi”. To są ciągłe polityczne powodzie, lawiny czy tornada. I najlepiej po ich przebiegu wyjdą ci, którzy te zjawiska najlepiej znają i potrafią się do nich najlepiej przygotować.

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Nowej Prawicy

/fragment przedmowy/

Spis treści

Przedmowa …………………………………………. 7

Jacek Bartyzel, O nowe Święte Cesarstwo. Monarchia uniwersalna, federacyjna i misyjna w wizji F. Eliasa de Tejady …………………….. 11

Adam Wielomski, Papalistyczna eklezjologia polityczna jako archetyp nowożytnego państwa uniwersalnego ………. 33

Józef Kossecki, Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy ……………………………………………………………………….. 93

Ryszard Polak, Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy ………………………………………………. 117

Robert Marszałek, Koncepcje zjednoczeniowe w idealizmie niemieckim a Unia Europejska ………………………………….. 141

Jacek Kępa, Od świętej przemocy do świętej demokracji – przemiany światopoglądu Tomasza Manna w latach 1914–1922……. 173

Andrzej Gniazdowski, Jedność Europy z perspektywy fenomenologii ………………………………………………………….. 205

Tomasz Scheffler, Zjednoczenie Europy w myśli politycznej opozycji w Trzeciej Rzeszy: próba bilansu ………… 237
Magdalena Ziętek-Wielomska, Idea Neuordnung jako źródło niemieckich koncepcji zjednoczenia Europy ……………………….. 267
Maciej Wojtacki, „Stany Zjednoczone Europy” czy „Mitteleuropa”? Prasa polska wobec projektu budowy Unii Europejskiej na przełomie lat 20–tych i 30–tych XX wieku ………. 297
Wojciech Wierzejski, Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa ………. 335
Arkadiusz Indraszczyk, Partie ludowe wobec idei Europy …………………………………… 369
Anna Raźny, Integracja europejska z perspektywy Rosji ………………………. 395
Marcin Jendrzejczak, Polityczne i ekonomiczne źródła integracji i dezintegracji europejskiej według austriackiej szkoły ekonomicznej … 421
Joanna Rak, Typologia postaw witalistycznych jako narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy ………………………. 453
Marta Weltrowska, Idea Partnerstwa Wschodniego jako próba rozszerzenia działalności Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy.. 473
Abstracts …………………………………. 497
Noty o autorach ………………………………………. 505

509 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej


*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *