Nowy numer „Historii i Polityki”

Ukazał się kolejny numer periodyku „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym” nr 7(14)/2012


W numerze:
W stałych działach pisma artykuły:

Myśl polityczna
Marcin Czyżniewski, „Konserwatywny liberalizm Václava Klausa”
Jarosław Tomasiewicz, „Ugrupowania zadrużne i neozadrużne w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)”
Patryk Tomaszewski, „Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa – rozważania w kontekście Polski”
Stosunki międzynarodowe
Lucyna Czechowska, „Realia prowadzenia polityki zagranicznej państw w pierwszej dekadzie XXI wieku”
Piotr Zariczny, „Niemieccy korespondenci zagraniczni w III RP i ich postrzeganie Polski”
Wojciech Stankiewicz, „Dyplomacja publiczna – amerykański punkt widzenia”
Varia
Potorski Radosław, „Recepcja funduszy strukturalnych w Polsce jako impuls kreujący postawy społeczeństwa obywatelskiego”
Patryk Tomaszewski, „
Mundur i emblemat jako element komunikatu politycznego Związku Młodych Narodowców”
Recenzje i omówieniaJacek Misztal, „Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939”, Krzeszowice 2012
Roman Bäcker, „Nietradycyjna teoria polityki”, Toruń 2011
Camous Thierry, „Wschód–Zachód. 25 wieków wojen” („Orients-Occidents”), Warszawa 2011
Henryk Kocój, „Dyplomaci pruscy w powstaniu kościuszkowskim”, Kraków 2011
Grzegorz Janusz, „Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie”, Lublin 2011

Czasopisma można nabyć tu: http://sklep.cycero.com.pl/?39,historia-i-polityka-14-2012
a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowy numer „Historii i Polityki”

Ukazał się najnowszym numer czasopisma naukowego „Historia i Polityka” wydawanego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.

Spis treści:

Wstęp

Ankiety

Roman Tokarczyk

Piotr Napierała

Andrzej Szahaj

Postmodernizm

Janusz Filipkowski, Postmodernizm jako ideologia

Myśl Polityczna

Arkadiusz Meller, Od republikanizmu do monarchizmu. Juliusz Sas-Wisłocki (1909-1973) wobec problemów ustrojowych i społecznych II RP

Dominik Szczepański, Forum Demokratyczne Unii Wolności – powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października – 11 grudnia 1994 r.)

Piotr Biegasiewicz, Gdańscy liberałowie – liberalizm pragmatyczny

Łukasz Reszczyński, Piłsudczyzm a Prawo i Sprawiedliwość. W poszukiwaniu podstaw do analogii

Stosunki Międzynarodowe

Katarzyna Kącka, Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej

Radosław Potorski, Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony       

Piotr Zariczny, Współczesny niemiecki dyskurs o Polsce w politycznej przestrzeni publicznej – kilka refleksji teoretycznych i empirycznych

Varia

Bartłomiej Różycki,Propaganda w służbie reżimu – autoportret dyktatury frankistowskiej

Źródła

Paweł Libera, Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań, cz. 2

Recenzje i omówienia

Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010, (rec.) Arkadiusz Lewandowski;

Jacques Sapir, Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do powrotu narodów, Warszawa 2009, (rec.)Gracjan Cimek;

Anthony Leysens, The Critical Theory of Robert W. Cox. Fugitive or Guru?, Palgrave Macmillan, Houndmills–Basingstoke 2008, (rec.)  Michał Drgas;

Religia. Polityka. Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, pod red. R. Łętochy, Kraków 2010, (rec.) Arkadiusz Meller

A. Wierzbicki, Etnnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008, (rec.) Krystian Chołaszczyński;

Marek Kazimierz Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943-1945, Warszawa 2009, (rec.) Marcin Czyżniewski;

Lech Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm w PRL 1956–1989. Analiza ustrojowo-polityczna,  Warszawa-Biała Podlaska 2010, (rec.)  Dawid Bunikowski;

 

Tomasz Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Łódź 2010, (rec.) Patryk Tomaszewski.

Pismo w cenie 25 zł można zamówić pisząc na mail patryk.toma@gmail.com lub poprzez stronę http://cycero.net/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *