Nowy numer Pro Fide Rege et Lege

Z przyjemnością informujemy, że kolejny numer Pro Fide Rege et Lege niedługo trafi do sprzedaży. W oczekiwaniu na ten moment ujawniamy spis treści najnowszego numeru:

Wstęp

Temat numeru

Adam Wielomski Trzy fale europejskiego nacjonalizmu

Magdalena Ziętek-Wielomska Nacjokratyzm w kontekście idei „narodowej międzynarodówki”

Wywiady

Prezydent Francji jest tylko wicekanclerzem Niemiec.  Rozmowa z Marine Le Pen

Suwerenność jest podstawowym atrybutem państwowości. Rozmowa z Michałem Marusikiem

Tworzenie narodowej międzynarodówki nie jest niczym śmiesznym. Rozmowa z Georgiem Mayerem

Donald Tusk nie jest moim przywódcą europejskim. Rozmowa z Janice Atkinson

Władimir Putin to człowiek mający wymiar religijny. Rozmowa z Jean-Luc Schaffhauserem

In memoriam

Magdalena Ziętek-Wielomska

Józef Kossecki (1936–2015) – nauczyciel prawego rozumu (orthós lógos)

Artykuły

Karolina Ćwik Koncepcja Boga w ujęciu Awicenny

Marcin Jendrzejczak Współczujący „konserwatysta” – poglądy gospodarcze i polityczne św. Tomasza z Akwinu

Rafał Łętocha Rytuał i demokracja. Racjonalne i irracjonalne pierwiastki demokracji masowej

Mariusz Matuszewski Hrabia Konstanty Broel-Plater (1872–1927): życie i myśl

Mieszko Pawlak Koncyliaryzm Marsyliusza z Padwy

Joanna Rak Dystans pomiędzy egzemplifikacjami banerów głównych stron internetowych polityków a ich typem idealnym

Łukasz Święcicki Decyzjonizm jako doktryna antypozytywistyczna. Zarys myśli prawnopolitycznej Carla Schmitta w latach 1912–1928

Adam Wielomski Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu (do Anschlussu Austrii w 1938 r.)

Piotr Żywiecki Unia rosyjsko-polska z lat 1815 i 1832 – studium porównawcze

Recenzje

Informacja dla Autorów

Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do kolejnych numerów Pro Fide Rege et Lege. Teksty (zgodne z zasadami publikacji) prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@profide.info

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Nowy numer Pro Fide Rege et Lege”

  1. „Donald Tusk nie jest moim przywódcą europejskim. Rozmowa z Janice Atkinson” – czy ten tekst to nie szok dla prof. Wielomskiego? Przecież on ogłosił Tuska katechonem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowy numer Pro Fide, Rege et Lege

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru półrocznika Pro Fide, Rege et Lege. Teksty zbieramy do 30 czerwca, a temat numeru to „Konserwatyzm w Niemczech”.

Równocześnie prosimy, aby przypisy robić wedle zasad podanych na końcu każdego numeru naszego czasopisma, gdyż zaoszczędza to dużo pracy redakcyjnej.

Teksty prosimy kierować na adres dr Arkadiusza Mellera: ameller23@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Prof. Adam Wielomski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *