Numer XXIV ”Myśl.pl” już w Empikach

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Do Empików w całym kraju trafił właśnie kolejny, XXIV numer kwartalnika ”Myśl.pl”, którego tematem przewodnim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość terytorium byłego Związku Radzieckiego, w tym polskich kresów.

Otwarte spojrzenie skierowane na wschód zawsze było jednym z naszych redakcyjnych priorytetów, ”oczek w głowie”. Jednak wydarzenia z okolic Stadionu Narodowego w dniu meczu Polska-Rosja 12 czerwca, będące – w moim osobistym przekonaniu – wynikiem słów i działań nieodpowiedzialnych ludzi z obu stron, stały się dla nas dodatkową motywacją do jeszcze głębszego pochylenia się nad zagadnieniem polskiej polityki wschodniej, pozycją Rosji i innych państw byłego ZSRR we współczesnym świecie oraz ich sytuacją wewnętrzną.

Wydanie XXIV ”Myśl.pl” jest pokłosiem starań całej redakcji i coraz liczniejszego grona naszych współpracowników o jak najpełniejsze i jak najbardziej obiektywne ukazanie tej problematyki. Dlatego już w części poświęconej tematowi przewodniemu znalazły się teksty dotyczące zarówno gospodarki, jak i sfery militarnej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, historii i wielu innych elementów rzeczywistości na szeroko pojętym prawym brzegu Bugu.

Zgodnie z naszą żelazną zasadą, nie chcemy nikogo indoktrynować ani nawet do niczego przekonywać. Jak dowodzą choćby różnice zawarte w odpowiedziach na pytanie ankietowe, naszą ambicją było danie możliwości wypowiedzenia się wszystkim, którzy chcieli to zrobić, i którzy mają coś istotnego do przekazania. Wyciągnięcie wniosków należy do Czytelnika.

W jednym wszakże, podczas prac nad tym numerem, byliśmy w gronie redakcyjnym zgodni – z naszą polityką wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy dzieje się źle, politykom brakuje wizji lub woli jej realizacji, a przecież wschód (rozumiany na potrzeby tej analizy jako dawne terytorium ZSRR), w obliczu kryzysu Unii Europejskiej, staje się z punktu widzenia interesów Polski, coraz bardziej atrakcyjnym i naturalnym kierunkiem zainteresowania.

W części ogólnej, jak co kwartał, artykuły i wywiady na tematy społeczne, geopolityczne, ideowe, historyczne i ekonomiczne oraz relacje ze spotkań, które odbyły się pod patronatem naszego pisma w ostatnich miesiącach, recenzje i – na deser – archiwalne fragmenty mało znanych – jeśli w ogóle – pism Pawła Jasienicy oraz relacja z procesu członków Obozu Wielkiej Polski w roku 1933, zaczerpnięta z Gazety Warszawskiej, przed wojną (do zamknięcia przez sanacyjne władze w roku 1935) jednego z ważniejszych organów prasowych Narodowej Demokracji.

Serdecznie zachęcam do lektury!

Dr Marian Szołucha
Z-ca redaktora naczelnego

——————————

———————-

Spis treści:

ANKIETA
J. Engelgard, A. Romanek, M. Domagała, T. Rola

TEMAT NUMERU
Łukasz Reszczyński – Potrzeba politycznego egoizmu
Marcin Budzyński – Złożoność optyki i percepcji rosyjskiej polityki międzynarodowej
Karol Kaźmierczak – Wilno demonstruje po polsku
dr Marian Szołucha – Historia gospodarcza Białorusi od II wojny światowej do lat 90.
dr Andrzej Zapałowski – Znaczenie koegzystencji polsko-rosyjskiej na Ukrainie dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
Bartosz Mroczkowski – Rosyjska mocarstwowość – na czym polega?
Damian Zakrzewski – Rosja – wieczny wróg?
Przemysław Benken – Władymir Putin, produkt transformacji Rosji
Grzegorz Pazura – Co zostało z dawnej potęgi? Obecny stan rosyjskich sił zbrojnych
Tomasz W. Grabowski – Nowa armia starej Rosji
Karol Podstawka – Czeczenia. Między walką narodowo-wyzwoleńczą a terroryzmem
Michał Kowalczyk – O potrzebie zmiany polityki wobec Republiki Litewskiej
Niech za hasłami pójdą czyny – ze Stanisławem Pieszko rozmawia Karol Kaźmierczak
Marek Wojciechowski – Tajny pakt Lenin-Piłsudski, czyli kulisy Bitwy Warszawskiej 1920
Marek Zambrzycki – Wołyń jako mord założycielski homogenicznego państwa ukraińskiego. Wstęp do badań politologiczno-mimetycznych
dr Zbigniew Graczyk – Polsko-rosyjska współpraca międzynarodowa w transporcie

ARCHIWUM
Maciej Motas – Jasienica o możliwościach słowiańskiego porozumienia
Paweł Jasienica – Problemy słowiańskiego porozumienia
Proces przeciwko Obozowi Wielkiej Polski w Łomży – na podstawie relacji zamieszczonych w Gazecie Warszawskiej

GEOPOLITYKA
Marek Zambrzycki – Polska soft power

GOSPODARKA
prof. dr hab. Romuald Poliński – Tezy w sprawie polityki pieniężnej Polski
Wojciech Chudzik – Dwie niewole ekonomiczne Polski- gospodarka Królestwa Polskiego i PRL
Przypomnieć Heydla – z Szymonem Chrupczalskim rozmawia Marcin Chmielowski
Joanna Telus-Zysnarska – Ekonomia społeczna a katolicka nauka społeczna

HISTORIA
Dariusz Wieleba – Kapelani władców i rezydentów Polski
Wojciech Chudzik – O gospodarce wolnorynkowej w II i III RP
Michał Graban – Gospodarka morska w Polsce

IDEA I POLITYKA
Krzystof Gędłek – Antypolityczna propaganda salonu
Bartłomiej Królikowski – Panie, strzeż nas od przyjaciół!
Marcin Plinta – Porozumienie ponad trumnami

NAUKA I EDUKACJA
Anna Dalecka – Szkoła, czyli tresowanie obywateli

RECENZJE
Krzysztof Tenerowicz – Prawda nas wyzwoli
Marcin Plinta – Nie można dwom panom służyć
Sławomir Pszenny – Róża

PATRONATY
Kamil Sulej

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *