Ostatnie posiedzenie VI kadencji Sejmu

W czwartek rozpoczyna się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu. W porządku dwudniowych obrad znalazło się m.in. rozpatrzenie kilku obywatelskich projektów ustaw. Posłowie zapoznają się też z raportem końcowym z prac komisji śledczej ds. nacisków.

Sejm zajmie się obywatelskim projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, którego głównym celem jest przywrócenie stanu sprzed reformy, czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i obowiązku przedszkolnego dla 5-latków, a także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

Autorzy projektu chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego – tak jak szkół – subwencją oświatową. Uzasadnienie do projektu przedstawi Tomasz Elbanowski, reprezentujący ruch Ratujmy Maluchy.

W porządku obrad jest też obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zakazuje trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry, wykorzystywania zwierząt w cyrku i zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami. Jego inicjatorem jest m.in. Cezary Wyszyński z Fundacji „Viva! Akcja dla Zwierząt”.

Projekt przewiduje także opodatkowanie hodowli zwierząt domowych, zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu. Wprowadza Krajową Inspekcję ds. Zwierząt – komórkę podległą MSWiA, z wojewódzkimi oddziałami i inspektorami. Miałaby ona m.in. nadzorować miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przedstawi w Sejmie obywatelski projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Główne założenie projektu to powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy. Zgodnie z projektem, wysokość minimalnego wynagrodzenia rosłaby szybciej w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc. Natomiast jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane według dotychczas przyjętych zasad.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/356071,ostatnie-posiedzenie-vi-kadencji-sejmu.html

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *