Oświadczenie Jerzego Gorzelika po zerwaniu koalicji RAŚ-PO-SLD w Sejmiku Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

w reakcji na moją rezygnację z funkcji w zarządzie województwa i na wypowiedzenie umowy koalicyjnej przez Ruch Autonomii Śląska, pan marszałek Sekuła postawił szereg zarzutów, które nie mają pokrycia w faktach. Pozwolę sobie przypomnieć te ostatnie.

We wrześniu ubiegłego roku na mój wniosek Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego przygotował pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uzgodnienia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego. Pismo zostało wstrzymane przez ówczesnego marszałka województwa. Ostatecznie wysłane zostało 28 grudnia, po decyzji o powierzeniu panu Leszkowi Jodlińskiemu obowiązków dyrektora na czas trzech miesięcy. Niezwłocznie przystąpiłem wówczas do prac nad ogłoszeniem konkursu, wysyłając zawiadomienia do instytucji i organizacji na mocy ustawy delegujących członków komisji konkursowej. W dniu 10 stycznia otrzymałem uwagi ministerstwa do regulaminu. Proces konsultacji i przygotowania do ogłoszenia konkursu zatrzymane zostały w momencie objęcia nadzoru nad Wydziałem Kultury bezpośrednio przez pana marszałka Sekułę. Przez trzy miesiące pan marszałek nie zdołał doprowadzić do rozpisania konkursu. Mimo ponawianych przeze mnie wniosków unikał dyskusji o Muzeum Śląskim na posiedzeniach zarządu. Nie znalazł także czasu na spotkanie z przewodniczącą rady muzealnej.

Pomysł likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” pan marszałek Sekuła podniósł dwukrotnie – na posiedzeniu zarządu oraz na spotkaniu z przewodniczącym klubu radnych RAŚ, Henrykiem Mercikiem.

Nadzór nad modernizacją Stadionu Śląskiego rozpocząłem z dniem 1 marca, kiedy to rozpoczęło działalność Biuro do spraw Modernizacji Stadionu. Wcześniej inwestycja znajdowała się w kompetencjach Wydziału Inwetsycji, który nigdy nie podlegał mojemu nadzorowi. Pierwotnie planowano rozpoczęcie funkcjonowania biura z dniem 1 lutego, jednak na wniosek pana marszałka Sekuły termin ten przesunięto o miesiąc. W ciągu niecałych dwóch miesięcy pracy biura, opracowano propozycję nowej umowy z projektantem oraz wynegocjowano aneks do umowy z wykonawcą.

Jestem rozczarowany reakcją pana marszałka Sekuły na popartą konkretnymi faktami krytykę. A jeszcze bardziej próbą negowania tych faktów. Panu marszałkowi nie udało się stworzyć atmosfery zaufania, która jest warunkiem dobrej współpracy. Zrzucanie odpowiedzialności na innych nie przystoi tak doświadczonemu politykowi. Nawet jeśli zrozumieć można kierujące panem marszałkiem emocje. Wierzę, że pan marszałek Sekuła jest człowiekiem zasad. Dlatego przyjmuję, że przywoływanych przeze mnie faktów po prostu nie pamięta.


Z wyrazami szacunku,
Jerzy Gorzelik

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Oświadczenie Jerzego Gorzelika po zerwaniu koalicji RAŚ-PO-SLD w Sejmiku Województwa Śląskiego”

  1. Panie Redaktorze, chociaż sam jestem sympatykiem RAŚ, to zupełnie nie rozumiem, dlaczego zamieszcza Pan to oświadczenie na portalu. Nie to, żeby idea regionalizmu była obca konserwatystom – ubolewam raczej nad faktem, że spośród wielu 'neutralnych’ dla konserwatywnego myślenia tematyk, od których pęcznieje prasa w Polsce, wybrał Pan jedną tematykę górnośląskiego regionalizmu i foruje ją Pan na ogólnopolskim przecież portalu. Czym innym jest bowiem udostępnianie łamów p. Gorzelikowi, by dać mu możliwość ripostowania na często irracjonalną krytykę jego organizacji czy wręcz oszczerstwa, jakie z różnych ust wychodzą, czym innym zaś reklamowanie jednej organizacji, której cele są – jak napisałem na początku – kompatybilne tak z konserwatywną wizją państwa, jak i z każdą możliwą do pomyślenia jej odwrotnością. Może to budzić uzasadnioną irytację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *