Oświadczenie organizatorów spotkania – „Ruch Narodowy – szansa czy zagrożenie?”

                                                         OŚWIADCZENIE

                  organizatorów debaty „Ruch Narodowy – szansa czy zagrożenie?”

Niniejszym informujemy, że debata „Ruch Narodowy – szansa czy zagrożenie?” zaplanowana na wtorek, 5 marca br. nie odbędzie się w zapowiadanym wcześniej terminie. Jednocześnie informujemy, że spotkanie zostało odłożone w czasie i odbędzie się w terminie późniejszym.

Przyczyną takiej decyzji są względy proceduralne i techniczne związane z organizacją spotkania. W toku przygotowań debaty organizatorzy nie dopełnili formalności i nie uzgodnili wszystkich szczegółów spotkania z władzami uczelni. Przede wszystkim organizatorzy nie uzgodnili z właściwymi władzami Uniwersytetu Wrocławskiego miejsca (sali), w której debata miała mieć miejsce i to właśnie jest główną przyczyną podjętej decyzji.

Chcąc uniknąć spekulacji i pomówień,  z całą stanowczością podkreślamy, że władze Uniwersytetu nie miały zastrzeżeń co do doboru zaproszonych prelegentów spotkania. Zaś podjęta decyzja nie jest w żaden sposób związana z jakąkolwiek niechęcią i złą wolą władz Uniwersytetu, a także nie ma charakteru politycznego.

Informujemy także, że plakat promujący planowaną debatę, który pojawił się w sieci i przestrzeni medialnej, został rozpowszechniony bez zgody organizatorów. Ponadto, nie zawierał on kluczowych informacji na temat spotkania. Przede wszystkim plakat nie zawierał informacji o zamkniętym charakterze spotkania, które miało być przeznaczone wyłącznie dla studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Również forma i treść plakatu nie zostałyzatwierdzone przez zarządy obydwu Kół, które organizowały spotkanie.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *