Święcicki: Liberalizm największym wrogiem Kościoła? Ks. Stehlin w Siedlcach

4 marca w siedleckim Muzeum Regionalnym odbył się wykład ks. Karla Stehlina z Bractwa św. Piusa X pt. Liberalizm największym wrogiem Kościoła? Jeszcze 20 minut przed spotkaniem wydawać się mogło, że frekwencja nie dopisze na tym spotkaniu. Jednak tuż przed 17. (godziną rozpoczęcia) sala na poddaszu muzeum wypełniła się praktycznie po brzegi.

Ks. Stehlin podzielił swój wykład na dwie części: najpierw przedstawił rozwój liberalizmu od okresu poprzedzającego wybuch rewolucji francuskiej, następnie zaś skupił się na wpływie liberalizmu pod postacią modernizmu na Kościół i jego doktrynę. Założeniem wystąpienia było to, że zagrożenie, jakie stwarza liberalizm, ma swoje źródła w grzechu pierworodnym i, sięgając głębiej, lucyferiańskim „non serviam”. Z tego przełomowego wydarzenia wynika typowo liberalne przekonanie, że człowiek może być niezależny od wszystkiego, że tylko w ten sposób może realizować swoją wolność. Jest to przekonanie całkowicie błędne, jak dowodzi ks. Stehlin, nie tylko w świetle nauczania Kościoła, ale również filozofii przedchrześcijańskiej (Arystotelesa), bowiem prawdę tą może każdy rozpoznać w swoim sercu. Herezja liberalizmu opiera się na zatraceniu właściwej perspektywy chrześcijańskiej, którą jest perspektywa wieczności. Na drodze do zbawienia, pojawia się pokusa drogi na skróty tak w wymiarze jednostkowym, jak i całego Kościoła. Kompromis z państwem ziemskim prowadzi tym samym do próby realizacji raju na ziemi, co jest całkowicie obce chrześcijaństwu. 

W drugiej części wykładu, mniej filozoficznej, ks. Stehlin odniósł się do zjawiska liberalnego katolicyzmu, które na początku potępiane, a ostatecznie zaakceptowane, zmieniło począwszy od lat 60. XX w. oblicze Kościoła. W czasie Soboru watykańskiego II wprowadzono do dokumentów Kościoła wykluczające się wzajemnie tezy, często sprzeczne z dotychczasowym nauczaniem, które doprowadziły do dzisiejszego poważnego kryzysu katolicyzmu. Nie tylko zaakceptowano drogę pojednania z liberalnym światem, czemu sprzeciwiali się kolejni papieże do Piusa XII, ale również przemycono pod płaszczykiem niejednoznaczności dogmatyczne błędy. I tak, na przykład, o ile do soboru ośrodkiem i celem życia społecznego był Bóg, później rolę tą zajął człowiek. Dokumenty soborowe wprowadziły również istotną niejasność w postaci domniemanej równości wszystkich religii. Efektem tych błędów jest m.in. reforma liturgii, ekumenizm, skupienie się na doczesnej roli Kościoła, wzrost popularności ruchów ewangelizacyjnych, które nie ukrywają swojego ideowego pokrewieństwa z protestantyzmem (np. Neokatechumenat). 

Po wykładzie ks. Stehlin udzielił odpowiedzi na pytania o różnice między Bractwem św. Piusa X a sedewakantystami oraz o ocenę pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. Zdaniem prelegenta pontyfikat tego ostatniego należy oceniać pozytywnie, ponieważ podjął się naprawy tego, co zepsuł jego poprzednik. 

Warto dodać, że w trakcie spotkania kilka osób wystąpiło z propozycją organizacji Mszy Trydenckiej na terenie miasta. Sprawa okazała się, przynajmniej dla części uczestników, niezwykle ważna ze względu na fakt, że dotychczasowa możliwość uczestnictwa w Mszy Św. w starym rycie (w Kaplicy św. Krzyża, pot. Kaplicy Ogińskich) skończyła się w grudniu 2012 r. wraz z decyzją o zawieszeniu tej formy posługi.

Łukasz Święcicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Święcicki: Liberalizm największym wrogiem Kościoła? Ks. Stehlin w Siedlcach”

  1. Ksiądz Stehlin to bez wątpienia wielki kapłan, doskonały mówca i wykład na pewno był ciekawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *