Oświadczenie portalu konserwatyzm.pl i Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego w sprawie powstania nowej partii politycznej „Polska Razem Jarosława Gowina”

Szanowni Państwo,

środowisko Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i portalu konserwatyzm.pl z nadzieją przyjmuje powstanie nowej partii politycznej „Polska Razem Jarosława Gowina”. Lider tego ugrupowania deklaruje wolę budowy partii konserwatywnej obyczajowo i liberalnej gospodarczo. Poza dyskusją jest kwestia, iż polski system prawny „społecznej gospodarki rynkowej” wymaga daleko idącej deregulacji, a energia milionów Polaków musi zostać uwolniona z ograniczeń jakie nakładają na nią tysiące zbędnych przepisów prawa, wysoki poziom danin publicznych i przerośnięty aparat biurokratyczny państwa.

Zdajemy sobie sprawę, że w systemie liberalnej demokracji postulaty prezentowane przez Klub Zachowawczo-Monarchistyczny i portal konserwatyzm.pl nie zostaną w pełni zrealizowane i w bieżącej działalności politycznej konserwatyści zmuszeni są niejednokrotnie do szukania kompromisów i unikania radykalizacji. Jarosław Gowin wydaje się być politykiem, który może skutecznie zrealizować choćby i część projektów, które uznalibyśmy za zachowawcze i konserwatywne; jest to jeden z niewielu polityków, który otwarcie głosi przywiązanie do wartości chrześcijańskich, neguje „rewolucję postępu”, wskazuje na konieczność zwrócenia polityki państwa w kierunku ochrony rodziny. Jest przy tym politykiem szanowanym i umiarkowanym w swych osądach, który nie kontestował instytucji państwa i jego organów, co niestety cechuje wiele organizacji mieniących się prawicowymi.

Doceniając dotychczasową działalność polityczną Jarosława Gowina nie możemy jednak nie wyrazić niepokoju z powodu tendencji, które oceniamy jako negatywne. Trudno mówić o „nowej jakości w polityce” przy obecności w tworzących się strukturach polityków, którzy w nieodległej przeszłości hołdowali projektom etatystycznym, a także tych, którzy obecnie aktywnie włączyli się w wywoływanie niepokojów na Ukrainie. Jednoznacznie negatywnie oceniamy jawną ingerencję w politykę sąsiedniego państwa poprzez podburzanie rewolucyjnie nastawionych demonstrantów na Majdanie, rekrutujących się w niemałej części z ukrytych lub jawnych zwolenników ideologii faszystowskiej. Uważamy za kompromitujące występowanie na wiecach organizowanych przez postbanderowskie organizacje, kultywujące tradycje zbrodniczej formacji OUN – UPA. Źródłem naszego niepokoju jest również spontaniczność w zgłaszaniu postulatów ustrojowych, które nie mają charakteru systemowego i nie są przemyślane, a które kształtują wyobrażenie społeczeństwa co do programu nowego ugrupowania.

Patrząc z nadzieją na „Polskę Razem”, która jak wierzymy ma szansę przełamać istniejący system partyjny– w naszej ocenie szalenie szkodliwy dla państwa i społeczeństwa- liczymy że lider tej formacji powstrzyma te anarchizujące tendencje w łonie swojego ugrupowania.

prof. n. dr hab. Adam Wielomski

mec. dr Paweł Bała

Arkadiusz Meller – Redaktor Naczelny portalu konserwatyzm.pl

Stanisław Aleksander Niewiński – szef działu spraw zagranicznych portalu konserwatyzm.pl

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *