Oświadczenie Redakcji Konserwatyzm.pl w sprawie zajść pod ambasadą Federacji Rosyjskiej 11 listopada 2013 roku

Pytanie o wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za gorszące zajścia, do których doszło pod ambasadą Federacji Rosyjskiej podczas Marszu Niepodległości 2013 – pozostaje jednym z ważniejszych dla przyszłości politycznej Polski, jak również stanowi smutną diagnozę obecnej sytuacji naszego kraju.

Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, gdy patriotycznie nastawiona młodzież jest wodzona na manowce rusofobii i propagandowej manipulacji, zaś można odnieść wrażenie, że rząd i jego organy cynicznie tę skłonność młodych, zapalczywych środowisk wykorzystują dla swoich partykularnych interesów.

Konserwatyzm.pl jest medium, który od dłuższego już czasu wzywa do normalizacji stosunków polsko-rosyjskich na gruncie realizmu, racji stanu i wzajemnie szanowanego interesu narodowego. Niestety, ten oczywisty postulat racjonalizacji polskiej polityki zagranicznej nie spotyka się ze zrozumieniem nie tylko w obozie władzy i głównonurtowej opozycji, ale także (jak się okazuje) w szeregach formacji odwołującej się do tradycji Narodowej Demokracji. Rozgrywanie spraw międzynarodowych drogą manifestacji ulicznych, haseł, petard i okrzyków – jest skrajnie odmienne od dziedzictwa myśli i praktyki politycznej Romana Dmowskiego, czy Maurycego Zamoyskiego.

Można uwierzyć, że zajścia, do których doszło w pobliżu ambasady rosyjskiej – nie były ani planowane, ani zamierzone przez organizatorów Marszu Niepodległości. Tym bardziej więc niedostateczne, spóźnione i nietrafione pozostaje oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia MN, nie zawierające jednoznacznego i wyraźnego potępienia sprawców, ani ubolewania w stosunku do poszkodowanych – czyli w tym przypadku państwa rosyjskiego. Właśnie uważając się za spadkobierców endecji i przedstawicieli świadomej polskiej prawicy – reprezentanci Ruchu Narodowego powinni tym mocniej odciąć się od podszytej rusofobią chuliganerii. Jeśli zaś liderzy RN zdecydowani są trzymać się wersji o prowokacji policyjnej – to tym mocniej winni potępić jej niekorzystne dla Polski skutki, przedkładając własne przeprosiny na ręce ambasadora Federacji Rosyjskiej.

Faktycznie bowiem na szczególną uwagę zasługuje bierność, nieudolność i niedostateczność działań polskich organów porządkowych, które nie zapewniły placówce dyplomatycznej sąsiedniego państwa elementarnej ochrony w sytuacji w sposób oczywisty kryzysowej. Jeśli było to tylko zaniedbanie – należy jasno wskazać odpowiedzialnych, tak w kwestii organizacyjnej, jak i politycznej i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Jeśli jednak (na co wskazuje szereg okoliczności) był to świadomy zamysł władz chcących wykorzystać incydent dyplomatyczny do wewnętrznych rozgrywek międzypartyjnych oraz poprawiania wiarygodności własnego ugrupowania zagranicą, to mamy do czynienia z kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności, szkodnictwa i partykularyzmu.

Podobnie jak wcześniej, dopuszczając do rozbuchania propagandy spiskowej związanej z badaniem katastrofy smoleńskiej oraz zapewne ukrywając własne błędy przy organizacji tamtej feralnej podróży do Katynia, poprzez zwalanie rzekomej winy na Rosjan – rząd premiera Donalda Tuska zmarnował niepowtarzalną szansę na normalizację relacji z Rosją, tak i dziś, dopuszczając do gorszącego zajścia pod ambasadą i nie reagując wystarczająco szybko – rządząca koalicja nieodpowiedzialnie wystawia na szwank geopolityczne interesy Polski.

Ze swej strony, jako konserwatyści, realiści polscy – zwracamy się do narodu i państwa rosyjskiego ze szczerymi wyrazami przeprosin i ubolewania. Do takich zdarzeń nie tylko w żaden sposób nie powinno było dojść, ale i należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło na przyszłość. I nie tylko poprzez poprawę ochrony terenu ambasady – ale przede wszystkim w skutek edukowania Polaków i Rosjan na temat wspólnych celów, jakie mogą i powinny połączyć nasze kraje. Bezwzględnie też wszyscy winni zajść powinni zostać wskazani i ukarani – zarówno jeśli chodzi o bezpośrednich sprawców, jak i tych, którzy złą wolą i zaniedbaniami dopuścili do fatalnego w skutkach ataku na ambasadę. Pojednanie, zgoda i współpraca między Polską a Rosją nie tylko pozostają możliwe i konieczne – ale i stanowią oczywisty, racjonalny i naturalny wybór dla obu naszych narodów i temu dziełu Konserwatyzm.pl będzie starał się nadal efektywnie służyć!

12 listopada 2013 r.

Redakcja Konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Oświadczenie Redakcji Konserwatyzm.pl w sprawie zajść pod ambasadą Federacji Rosyjskiej 11 listopada 2013 roku

Konserwatyzm.pl jest medium, który od dłuższego już czasu wzywa do normalizacji stosunków polsko-rosyjskich na gruncie realizmu, racji stanu i wzajemnie szanowanego interesu narodowego. Niestety, ten oczywisty postulat racjonalizacji polskiej polityki zagranicznej nie spotyka się ze zrozumieniem nie tylko w obozie władzy i głównonurtowej opozycji, ale także (jak się okazuje) w szeregach formacji odwołującej się do tradycji Narodowej Demokracji. Rozgrywanie spraw międzynarodowych drogą manifestacji ulicznych, haseł, petard i okrzyków – jest skrajnie odmienne od dziedzictwa myśli i praktyki politycznej Romana Dmowskiego, czy Maurycego Zamoyskiego.

Można uwierzyć, że zajścia, do których doszło w pobliżu ambasady rosyjskiej – nie były ani planowane, ani zamierzone przez organizatorów Marszu Niepodległości. Tym bardziej więc niedostateczne, spóźnione i nietrafione pozostaje oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia MN, nie zawierające jednoznacznego i wyraźnego potępienia sprawców, ani ubolewania w stosunku do poszkodowanych – czyli w tym przypadku państwa rosyjskiego. Właśnie uważając się za spadkobierców endecji i przedstawicieli świadomej polskiej prawicy – reprezentanci Ruchu Narodowego powinni tym mocniej odciąć się od podszytej rusofobią chuliganerii. Jeśli zaś liderzy RN zdecydowani są trzymać się wersji o prowokacji policyjnej – to tym dobitniej winni potępić jej niekorzystne dla Polski skutki, przedkładając własne przeprosiny na ręce ambasadora Federacji Rosyjskiej.

Faktycznie bowiem na szczególną uwagę zasługuje bierność, nieudolność i niedostateczność działań polskich organów porządkowych, które nie zapewniły placówce dyplomatycznej sąsiedniego państwa elementarnej ochrony w sytuacji w sposób oczywisty kryzysowej. Jeśli było to tylko zaniedbanie – należy jasno wskazać odpowiedzialnych, tak w kwestii organizacyjnej, jak i politycznej i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Jeśli jednak (na co wskazuje szereg okoliczności) był to świadomy zamysł władz chcących wykorzystać incydent dyplomatyczny do wewnętrznych rozgrywek międzypartyjnych oraz poprawiania wiarygodności własnego ugrupowania zagranicą, to mamy do czynienia z kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności, szkodnictwa i partykularyzmu.

Podobnie jak wcześniej, dopuszczając do rozbuchania propagandy spiskowej związanej z badaniem katastrofy smoleńskiej oraz zapewne ukrywając własne błędy przy organizacji tamtej feralnej podróży do Katynia, poprzez zwalanie rzekomej winy na Rosjan – rząd premiera Donalda Tuska zmarnował niepowtarzalną szansę na normalizację relacji z Rosją, tak i dziś, dopuszczając do gorszącego zajścia pod ambasadą i nie reagując wystarczająco szybko – rządząca koalicja nieodpowiedzialnie wystawia na szwank geopolityczne interesy Polski.

Ze swej strony, jako konserwatyści, realiści polscy – zwracamy się do narodu i państwa rosyjskiego ze szczerymi wyrazami przeprosin i ubolewania. Do takich zdarzeń nie tylko w żaden sposób nie powinno było dojść, ale i należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło na przyszłość. I nie tylko poprzez poprawę ochrony terenu ambasady – ale przede wszystkim w skutek edukowania Polaków i Rosjan na temat wspólnych celów, jakie mogą i powinny połączyć nasze kraje. Bezwzględnie też wszyscy winni zajść powinni zostać wskazani i ukarani – zarówno jeśli chodzi o bezpośrednich sprawców, jak i tych, którzy złą wolą i zaniedbaniami dopuścili do fatalnego w skutkach ataku na ambasadę. Pojednanie, zgoda i współpraca między Polską a Rosją nie tylko pozostają możliwe i konieczne – ale i stanowią oczywisty, racjonalny i naturalny wybór dla obu naszych narodów i temu dziełu Konserwatyzm.pl będzie starał się nadal efektywnie służyć!

12 listopada 2013 r.

Redakcja Konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Oświadczenie Redakcji Konserwatyzm.pl w sprawie zajść pod ambasadą Federacji Rosyjskiej 11 listopada 2013 roku”

  1. Czekałem na jakieś oświadczenie. Bardzo dobrze, że się ukazało. W pełni się zgadzam i popieram stanowisko Redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *