Papież Franciszek, kard. Jorge Mario Bergoglio, „Nie zgadzaj się na zło!”

Papież Franciszek, kard. Jorge Mario Bergoglio, Nie zgadzaj się na zło!, Katolicka Agencja Informacyjna, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 320

            W ręce czytelników – nie tylko tych wierzących – trafiła właśnie ogromnie ważna dla wszystkich obywateli globalnej wioski książka. Są to zebrane wypowiedzi, homilie, przemówienia papieża Franciszka, kard. Jorge Mario Bergoglio, a także wywiady z duszpasterzami, wydane w tomie zatytułowanym „Nie zgadzaj się na zło!”. Tytuł ten stanowi nawiązanie do słów Ojca Świętego, dotyczących przeciwstawiania się zagrożeniom społecznym i kształceniu w każdym z nas postawy obronnej, to znaczy gotowości do czynnego dbania o bezpieczeństwo społeczne. Doskonale również odnosi się do treści książki, albowiem odpowiada tematycznemu doborowi materiału źródłowego umieszczonego na jej stronicach.

            Książka ta daje spojrzenie na myśl społeczną obecnego papieża. Umożliwia wgląd w początek walki ze złem, jaką zainicjował. Uzmysławia główne kierunki, na które zorientował on swój pontyfikat w obszarze, w jakim dąży do poprawy jakości życia. Wskazuje wszak otwarcie na wartości, na które warto się otworzyć, na przykład: „Powrócimy do naszych historycznych korzeni, nie po to, by popadać w płytką nostalgię, ale w poszukiwaniu śladów nadziei. Przypomnijmy sobie przebytą drogę, aby otwierać nowe obszary dla tego, co nadejdzie”. Jednocześnie stanowi wskaźnik głębokiej zarówno wrażliwości, jak i świadomości, które go odznaczają. Ojciec Święty potrafi wszak posługując się skrzydlatymi słowy poruszać serca oraz umysły tych, którzy chcą go słuchać. Jest bowiem niekwestionowanym erudytą i zna bolączki trapiące współczesne społeczeństwa. Nie przypisuje siebie do elitarnej enklawy. W żadnym wypadku nie jest oderwany od rzeczywistości, lecz ją rozumie, a przy tym usiłuje uwrażliwić na jej zawiłości swoich odbiorców. I jest w tym wszystkim niezwykle przekonujący.

            Papież Franciszek uczy nie tylko tego w jaki sposób czynnie przeciwstawiać się złu, to znaczy nie zgadzać się między innymi na korupcję, ubóstwo, przejściowe radości czy pracę niewolniczą, nie akceptować takiego stanu rzeczy, że człowiek jest wykluczony spośród ludzi, to znaczy nie ma swojego miejsca z wielu powodów. Pokazuje również jak czynić dobro, walczyć o dobro wspólne, szanować społeczeństwa. Przywołuje liczne, krzepiące na duchu świadectwa, takie jak na przykład ojca ośmiorga dzieci, który żyje z imieniem Jezusa na ustach i dzięki temu ma siłę do działania – mierzenia się swoją codziennością oraz pracy dla swojej rodziny.

            Szczególnie piękne w słowach Ojca Świętego jest to, że potrafi nimi dodać sił do podejmowania wyzwań, na które niegdyś ich zabrakło. Umie rozwiewać wątpliwości, roztaczać aurę pewności co do słuszności boskiego planu. Wskazuje choćby na czym może polegać rozmowa z Bogiem, jakimi uczuciami winna ona się kierować i czego nie wolno nam oczekiwać. Zwraca się do osób świeckich i odczuwających powołanie, kapłanów. Na przykład mówi: „Zawsze musimy ożywiać łaskę i wyczuwać w każdej prośbie, czasami nieodpowiedniej, niekiedy czysto materialnej czy wręcz banalnej – ale jest tak tylko pozornie – pragnienie naszych wiernych, aby być namaszczonymi olejkiem wybornym, bo wiedzą, że go mamy”.

            Bardzo cenne są przeprowadzone przez Ojca Świętego analizy kryzysów moralnych trapiących różne warstwy społeczne, reprezentantów różnych zawodów i stanów. Eksponuje przyczyny zła i rysuje przed ludźmi potencjalne opcje zniszczenia go u jego źródła. Koncentruje się zwłaszcza na potrzebie zmiany mentalności oraz potrzebie przyjęcia postawy wielkoduszności, zgody na szczerze wyrzeczenia, dialogu. To bezcenne spostrzeżenia, które pod wieloma względami można uznać za uniwersalne i niosące ze sobą ważne dla człowieczeństwa wskazania.

            Po książkę pod tytułem „Nie zgadzaj się na zło!” powinni sięgnąć z pewnością ci, którzy nie mieli dotąd okazji zapoznać się z refleksją społeczną papieża Franciszka. Zawiera ona w sobie bowiem reprezentatywny zestaw jego wypowiedzi poświęconych bezpieczeństwu społecznemu. Będzie ona również stanowiła owocną lekturę dla czytelników spragnionych mądrych słów i dobrych, życiowych wskazówek. To pouczająca i warta przeczytania publikacja.

Piotr Tomaszewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa M: http://www.mwydawnictwo.pl/p/1022/nie-zgadzaj-si%C4%99-na-z%C5%82o

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *