Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia

Dzisiaj został powołany Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia.

Deklarację założycielską, stanowiącą ideowe credo Zespołu, podpisało 64 posłów

i senatorów z klubów parlamentarnych PiS, PO i PJN. Na przewodniczącego

Zespołu został wybrany Jan Dziedziczak, na wiceprzewodniczącego Jacek Żalek, a

na sekretarza Zespołu Artur Górski. Zostawiono dwa vacaty wiceprzewodniczących

dla przedstawicieli PJN i PSL.

Na najbliższe posiedzenie Sejmu prezydium Zespołu chce zaprosić autorów i

wnioskodawców obywatelskiego projektu ustawy, który ma wprowadzić pełną, bez

wyjątków ochronę życia ludzkiego od poczęcia. Projekt ma być niedługo

procedowany w Sejmie i zależy nam na merytorycznej dyskusji na jego temat bez

ciśnienia walki politycznej.

Artur Górski

Deklaracja założycielska

Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia

z dnia 10.06.2011 r.

My, niżej podpisani, obserwując ciągły atak na rodzinę i życie człowieka, podejmowany zarówno w liberalnych mediach, jak i przez inicjatywy legislacyjne wychodzące z kręgów lewicowych, pragnąc zmniejszyć skalę ludzkiej śmierci przez zakaz metody sztucznego zapłodnienia In vitro, jak również przez całkowity zakaz zabijania dzieci poczętych, postanowiliśmy zorganizować się w zespole parlamentarnym, by popierać te poselskie i obywatelskie projekty ustaw, które dążą do zwiększenia ochrony życia ludzkiego, a także, by przedstawiać prawdę o ludzkim życiu od poczęcia i propagować ochronę życia ludzkiego do naturalnej śmierci, zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego.

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Sejmu RP powołujemy do życia Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, którego cele i zasady funkcjonowania określa Regulamin Zespołu, stanowiący załącznik do niniejszej Deklaracji.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *