Pasterz Ducha

Dziś krótka uwaga. Nie sposób jej jednak pominąć. Nowy biskup łomżyński podjął bowiem swą pierwszą decyzję. I to w kwestii absolutnie fundamentalnej. W kwestii materii niezbędnej do sprawowania Eucharystii (http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x49729/bp-stepnowski-przestrzega-przed-symulacja-eucharystii/).

Biskup Stepnowski wskazuje więc, że źródło pochodzenia materii mszalnej – czyli hostii – musi być absolutnie pewne. Że przy ich wyrobie nie wolno używać nienaturalnych komponentów. I ustala jednocześnie, jedno dla całej diecezji, miejsce ich nabywania – łomżyński klasztor sióstr benedyktynek. Dalej pasterz łomżyński pisze zaś:

„Dla nas kapłanów nie powinna być obojętna nawet atmosfera, w jakiej materia Eucharystii jest wytwarzana: to nie tylko zwykła produkcja. Siostry przy tej pracy modlą się nieustannie za nabywających i później komunikujących. W ten sposób już sama materia Eucharystii jest uświęcona modlitwą sióstr” .

Muszę szczerze powiedzieć, że ta – podana przez KAI informacja – zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Oznacza ona bowiem, że czerpiący z rzymskiego doświadczenia hierarcha doskonale rozumie na czym polega istota jego nowego urzędu. Istota ta to bowiem dbałości o chwałę bożą i związane z nią ściśle dobro duchowe wiernych. I jakimś dziwnym trafem  jego pierwsza decyzja tego dotyczy, nie zaś Ojczyzny, narodu czy patriotyzmu.

Oby był to dobry prognostyk na nowy 2012 rok. Prognostyk, że jesteśmy blisko nowego pokolenia pasterzy. Pasterzy bardziej będących budowniczymi ducha niż nowych kościołów. I bardziej Pasterzy Kościoła Powszechnego niźli administratorów romantycznego, polskiego, narodowego mesjanizmu.

www.facebook.com/flibicki

Jan Filip Libicki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *