Pierwszy taki zakaz w historii Unii Europejskiej

Komisja Europejska zgodziła się, by Hiszpania wprowadziła czasowy zakaz pracy dla Rumunów. To pierwszy taki zakaz w historii UE. KE uzasadnia zgodę kryzysem, który bardzo mocno dotknął Hiszpanię oraz ponad 20-procentowym bezrobociem w tym kraju.

Ograniczenia w dostępie do pracy dla Rumunów mają trwać do 31 grudnia 2012 roku i nie dotyczą tych obywateli Rumunii, którzy już teraz są zatrudnieni w Hiszpanii.

– Podjęliśmy taką decyzję po raz pierwszy w historii. Zwróciła się o to Hiszpania (28 lipca). KE oceniła, że tak, są silne perturbacje na rynku pracy, i wydała zgodę – poinformowała na codziennym briefingu prasowym rzeczniczka KE Chantal Hughes.

PKB Hiszpanii zanotował bezprecedensowy spadek – 3,9 proc. między 2008 a 2010 rokiem – a stopa bezrobocia w Hiszpanii jest najwyższa w UE i wynosi 21 procent; średnia w UE to 9,4 proc.

Dlaczego środki restrykcyjne odnoszą się tylko do obywateli Rumunii? KE tłumaczy, że wśród ciągle rosnącej liczby obywateli rumuńskich w Hiszpanii bezrobocie jest jeszcze wyższe niż średnia hiszpańska – wynosi około 30 proc. Po drugie, decyzja o ograniczeniu dostępu do pracy mogła dotyczyć tylko Rumunii i Bułgarii, które jako ostatnie weszły do UE w 2007 roku. Zgodnie z aneksami do traktatów akcesyjnych tych dwóch nowych krajów, do 2013 roku stare kraje UE mogą stosować wobec ich obywateli okresy przejściowe w otwarciu rynku pracy. Hiszpania co prawda nie skorzystała z tej możliwości i otworzyła rynek pracy dla wszystkich, ale odpowiednie klauzule traktatowe pozwalają przywrócić restrykcje. Jak podała KE, Bułgarów mieszka w Hiszpanii nawet osiem razy mniej, więc nie ma potrzeby stosowania wobec nich restrykcji.

Ponad 190 tys. obywateli Rumunii przebywających w Hiszpanii było bezrobotnych w pierwszym kwartale tego roku. KE przekonuje, że „mimo spadku liczby obywateli rumuńskich przybywających do pracy w Hiszpanii w ostatnich latach, prawdopodobnie spowodowanego recesją gospodarczą, ich napływ utrzymuje się na wysokim poziomie”. Liczba obywateli rumuńskich w Hiszpanii wzrosła z 388 tys. 1 stycznia 2006 roku do 823 tys. 1 stycznia 2010 roku. KE nie precyzuje, jak duży odsetek stanowią wśród tych obywateli rumuńscy Romowie.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pierwszy-taki-zakaz-w-historii-unii-europejskiej,1,4819023,wiadomosc.html

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Pierwszy taki zakaz w historii Unii Europejskiej”

  1. Moi drodzy. Ten artykuł pokazuje, że w UE poszła jeszcze bardziej w lewo. To już nawet komunizmem ciężko nazwać. To jest trockizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *