Polecamy najnowszy (piąty) tom „Przeglądu Geopolitycznego”

Rekomendujemy naszym Czytelnikom tom 5 rocznika „Przegląd Geopolityczny” za 2012 r., dedykowany Panu Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi, nestorowi polskiej historii i geografii cywilizacji.
Wersja papierowa dostępna będzie od lutego w największych krajowych i wybranych zagranicznych bibliotekach naukowych. Wersję elektroniczną można bezpłatnie pobrać na portalu geopolityka.net: http://geopolityka.net/przeglad-geopolityczny-tom-5-2012/
a.me.

Spis treści:

OD REDAKCJI 7

I. ROZPRAWY I OPRACOWANIA

Zbigniew Lach
Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa 9
Julian Skrzyp
Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły 41
Andrzej Piskozub
Sven Hedin jako geopolityk 71
Adam Karpiński
O pożytkach historyzmu analityczno-syntetycznego 85
Piotr Eberhardt
Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica 99

II. MATERIAŁY, ANALIZY, WYWIADY

LEKSYKON GEOPOLITYKI, część 1 105

III. RECENZJE I OMÓWIENIA
Ryszard Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Temida2, Białystok 2012, ss. 346 (rec. Leszek Sykulski) 177
Robert D. Kaplan, Monsun. Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji, tłum. Janusz Ruszkowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 421 (rec. Joanna Rak) 181
Robert Ištok (ed.), Slovensko a Pol’sko – geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti. Vybrané problemy, Vydatlestvo Prešovskej Univerzity, Prešov 2011, ss. 148 (rec. Leszek Sykulski) 185
Virgilio Ilari, Storia militare della prima republica 1943-1993, Widerholdt Frères, Ancona 2009, ss. 638 (rec. Michalina Wojaczek) 187
Gracjan Cimek, Rosja. Państwo imperialne?, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2011, ss. 330 (rec. Leszek Sykulski) 189
Dariusz Krajewski, Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada. Analiza sfery doktrynalnej irańskiej polityki zagranicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 162 (rec. Mateusz Hudzikowski). 191
Jakub Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ss. 386 (rec. Leszek Sykulski) 195
* * *
Noty o Autorach 199

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *