Polecamy pierwszy numer nowego czasopisma geopolitycznego:

11 lipca 2012 r. decyzją Zarządu stowarzyszenia przy Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych została powołana autonomiczna jednostka badawcza Ośrodek Badań Ideopolitycznych (OBI). Przedmiotem badań OBI jest z jednej strony oddziaływanie ideologii i kultury na politykę międzynarodową, z drugiej – wpływ czynników geopolitycznych na kształtowanie ideologii i kultury. Ośrodek nie jest związany z żadną orientacją polityczną ani ideologiczną. Pismem wydawanym przez OBI jest ,,Ideopolityka”.

Skład Redakcji: Adam Danek, Krzysztof Karczewski, Marcin Mleczak, Kamil Sawczak, dr Jarosław Tomasiewicz (redaktor naczelny), Tomasz Wiśniewski.

Przedstawiamy PT. Czytelnikom pierwszy numer biuletynu badawczego IDEOPOLITYKA. Próbujemy w ten sposób otworzyć nowe pole badawcze, rewaloryzujące znaczenie czynnika ideowego i kulturowego w polityce międzynarodowej, która nazbyt często redukowana jest do wymiaróww tylko i wyłącznie gry interesów materialnych. Numer otwiera tekst sprzed 73 lat, który zainspirował nasze badania: w “Myśli Narodowej” nr 11 z 1939 roku publicysta ukrywający się pod pseudonimem X.X. opublikował artykuł pt. “Geopolityka i ideopolityka” postulujący uwzględnianie wymiaru duchowego (etycznego i kulturowego) w polityce. Tę zalążkową koncepcję rozwija w kolejnym artykule dr Jarosław Tomasiewicz wymieniając pola badawcze pojawiające się na styku Przestrzeni i Idei. Profesor Jacek Bartyzel prezentuje ideologię synarchizmu, stanowiącą w swym głównym nurcie jeden z przejawów ezoterycznej koncepcji Rządu Światowego. Na poziomie ideopolityki kontynentalnej mgr Krzysztof Karczewski opisuje dążenia Aleksandra Dugina do stworzenia metapolitycznego fundamentu dla Imperium Eurazjatyckiego. J. Tomasiewicz schodzi na poziom narodowy, analizując występujące w dziejach Polski orientacje geopolityczne jako instrumenty woli narodowopaństwowej.

Zapraszamy do lektury.

W numerze:

X.X. – Geopolityka i Ideopolityka

dr Jarosław Tomasiewicz – Ideopolityka – kierunki badań

prof. Jacek Bartyzel – Ideopolityczna zagadka synarchizmu

mgr Krzysztof Karczewski – Koncepcja sojuszu tradycyjnych religii eurazjatyckich Aleksandra Dugina
jako duchowy fundament integracji przestrzeni eurazjatyckiej

dr Jarosław Tomasiewicz – Orientacje polskie (Orientacje geopolityczne w dziejach Polski)

ZAPRASZAMY DO KUPNA PIERWSZEGO NUMERU. IDEOPOLITYKĘ MOŻNA NABYĆ TUTAJ.

za: http://www.geopolityka.org/dla-mediow/1593-ideopolityka-biuletyn-osrodka-badan-ideopolitycznych-przy-europejskim-centrum-analiz-geopolitycznych

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *