Polityka prorodzinna Izraela

Szpital, w którym kobieta rodzi dziecko, otrzymuje z izraelskiego Krajowego Instytutu Ubezpieczeniowego subwencję w wysokości 11 275 szekli (prawie 10 tys. zł). Ponadto, jeśli dziecko jest wcześniakiem, szpital na opiekę i leczenie otrzymuje dodatkowo 176 061 szekli (ponad 155,6 tys. zł).
Za urodzenie dziecka w Izraelu matce przysługuje zasiłek w następującej wysokości: za pierwsze dziecko w rodzinie – 1719 szekli (1520 zł), za drugie – 773 szekli (683 zł), za każde następne – 516 szekli (456 zł), Za urodzenie bliźniąt – 8594 szekli (ok. 7,6 tys. zł), za trojaczki – 12 891 szekli (ok. 11,4 tys. zł).

Zarówno pieniądze dla szpitala, jak i „becikowe” przysługują także w sytuacji, gdy Żydówka urodzi swoje dziecko za granicą. Poza tym, jeśli matka urodzi co najmniej trójkę dzieci, to przysługuje jej dodatkowy zasiłek wypłacany przez kolejne 19 miesięcy na każde dziecko, które przeżyje pierwsze 30 dni po urodzeniu. Zasiłek ten waha się od 35 szekli (31 zł) do 250 szekli (221 zł) dziennie i ulega zmniejszeniu w kolejnych miesiącach jego wypłacania.

Ponadto matka otrzymuje zasiłek macierzyński, którego celem jest zrekompensowanie strat finansowych – pensji czy innych dochodów – związanych z rezygnacją z pracy zawodowej podczas ciąży i po urodzeniu dziecka. Zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo (zależy od wcześniejszych dochodów), a jego wysokość w przeliczeniu na jeden dzień jest ograniczona do 1432,33 szekli (1266 zł).
W Izraelu jest także zasiłek dla ojca, który zajmuje się opieką nad noworodkiem, zstępując w ten sposób swoją żonę podczas części jej urlopu macierzyńskiego. Celem tego zasiłku jest zrekompensowanie ojcu utraty dochodów z tytułu okresowej rezygnacji z pracy zawodowej. Oblicza się go według dochodów z ostatnich trzech miesięcy pracy, ale w przeliczeniu na jeden dzień również nie może on przekroczyć 1432,33 szekli (1266 zł).

Jeśli przyszła matka nie mogła pracować w czasie ciąży z powodu zagrożenia utraty dziecka, przysługuje jej dodatkowy zasiłek w wysokości jej wcześniejszych zarobków, ale maksymalnie 286,47 szekli (253 zł) dziennie. Krajowy Instytut Ubezpieczeniowy finansuje matce także koszty transportu do szpitala, jeśli zacznie rodzić w pracy lub jeśli urodziła dziecko w domu.

Aby zrekompensować utratę dochodów w związku z adopcją, mieszkańcom Izraela, którzy zaadoptują jedno lub więcej dzieci w wieku do 10 lat, przysługują takie same ulgi podatkowe i zasiłki, jak matce, która urodziła dziecko. Zasiłki macierzyńskie przysługują także oficjalnie zaaprobowanym rodzicom przybranym, którzy do swojego domu przyjęli dziecko w wieku do 10 lat. Również matce, która utraciła dziecko po 26 tygodniu ciąży, przysługują takie same prawa, jak matce, która dziecko urodziła. Specjalne zapomogi przysługują także nowo narodzonemu dziecku, jeśli jego matka zmarła: zasiłek w wysokości 2648 szekli (2341 zł), czyli 30 procent średniego wynagrodzenia w Izraelu oraz zasiłek w wysokości 75 procent średniej płacy lub średnich dochodów małżonka z ostatnich trzech miesięcy. Ten pierwszy zasiłek wypłacany jest przez okres od 12 do 24 miesięcy od momentu śmierci matki, a drugi – maksymalnie przez 12 tygodni.

Izraelskie prawo przewiduje także zasiłki na dzieci od urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Są one wypłacane w celu pomocy rodzinie w pokryciu wydatków na wychowanie dzieci i są one płacone niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Przysługują one także rodzicom, które adoptowały dziecko. Wysokość zasiłków na dzieci jest zróżnicowana w zależności od daty urodzenia dziecka (wyższe zasiłki przysługują na dzieci urodzone przed 2003 rokiem) oraz od liczby dzieci w rodzinie. Są to kwoty od 175 (155 zł) do 459 szekli (406 zł) na jedno dziecko miesięcznie.

Krajowy Instytut Ubezpieczeniowy wspomaga także rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także rodziny wielodzietne z co najmniej czwórką dzieci w zakresie wydatków na cele edukacyjne. Jest to jednorazowy zasiłek uczniowski, płacony na początku każdego roku szkolnego. Na dzieci wielu 6-14 lat w wysokości od 849 szekli (750 zł) do 1528 szekli (1350 zł).

Na podstawie danych Krajowego Instytutu Ubezpieczeniowego Izraela

Tomasz Cukiernik 

Źródło: wym-1367858983260 Karta dużej rodziny.pl 

M.G. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *