Ponowne starcia w Mali

Jak możemy zauważyć, interpretacja wydarzeń z 15 sierpnia 2015 r. na północy Mali jest diametralnie różna. Faktem pozostaje, że od dłuższego czasu strona rządowa malijskiego konfliktu stara się załagodzić spór z separatystami, jednocześnie kontynuując walkę z islamskimi rebeliantami.

Wspomniane walki miały miejsce na południe od Kidal, które uważa się za twierdzę separatystów, przynależących w większości do świeckiej rebelii ludu Tuaregów. Zgrupowani są oni w ramach organizacji o nazwie Coordination of Azawad Movements CMA. Według tuareskich separatystów, tego dnia miało dojść do spotkania z prorządową milicją Platform. W czasie oczekiwania na przedstawicieli Platform, mieli zostać zaatakowani przez członków tejże formacji, a wymiana ognia miała trwać aż do zmroku. Tuaregowie w oświadczeniu wezwali Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do zbadania incydentu i przyjęcia wiadomości o wciąż tlącym się konflikcie. Natomiast sekretarz generalny milicji Platform, Fahad ag Almahamoud, poinformował, że nie było celem milicji prorządowej walczyć z Tuaregami a co za tym idzie odrzucają oskarżenie o naruszeniu zawieszenia broni i dalej chcą je podtrzymywać. Jednocześnie podkreślił, że z zaskoczeniem przyjął informację o ataku Tuaregów oraz następującym po nim nalocie samolotów z dowodzonej przez Francję międzynarodowej operacji Barkhane. Milicja miała nie ponieść żadnych strat. Barkhane to nazwa międzynarodowej operacji przeciwko islamskim bojownikom, na czele której stanęła Francja. Rząd Mali potępił atak, lecz nie przypisał nikomu winy za sytuację, w której pokojowe porozumienie zostało zagrożone.

Republika Mali uzyskała niepodległość z rąk Francji w 1960 r. i od początku jej niepodległego bytu największym problemem pozostają niepodległościowe dążenia Tuaregów na północy kraju. W 2012 r. Tuaregowie pierwszy raz zawarli sojusz z islamskimi bojownikami, co spowodowało niezadowolenie społeczności międzynarodowej i interwencję sił z różnych państw, na czele z Francją. Oficjalnie ONZ poparła porozumienie pokojowe z czerwca 2015 r., lecz faktem pozostaje, że strona rządowa, jak i wspierające ją siły międzynarodowe, na czele z Paryżem, dążą do odzyskania kontroli nad całym krajem i zmuszenia islamskich fundamentalistów oraz separatystów do złożenia broni. Sytuacja w kraju jest niestabilna, pomimo sukcesów militarnych. Ataki o charakterze terrorystycznym powodują niepokój i chaos.

Separatyści w Mali nie stanowią jednolitej grupy. Z tego powodu podział na stronę rządową i powstańców nie jest uprawniony. Separatyści utworzyli dwa bloki, które z sobą rywalizują. Z jednej strony jest to koalicja The Coordination CMA, która składa się z Mouvement National pour la Libération de l’Azawad MNLA, Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad oraz Mouvement Arabe de l’Azawad MAA. Natomiast koalicja Platform, którą traktuje się w ostatnim czasie jako sprzymierzeńców strony rządowej, składa się z Coordination des Mouvements et Fronts Patriotiques de Résistance, Coalition du Peuple pour l’Azawad CPA oraz mniejsze odłamy, które wyłoniły się z podziałów w MAA. Dnia 24 lipca 2014 r. obie koalicje oddzielnie podpisały dokument o zaprzestaniu działań wojennych i mapę drogową negocjacji.

W związku z możliwością ponownej eskalacji konfliktu ONZ zdecydowała o rozmieszczeniu dodatkowych jednostek wokół twierdzy separatystów. Obecnie misja MINUSMA liczy około 9 000 żołnierzy. Większość z nich została rozlokowana na północy Mali. Powstanie strefy buforowej wokół Kidal zostało skrytykowane przez rzecznika Platform, który stwierdził, że to bezprawne oddanie części terytorium Mali separatystom z CMA. Czasowo rozmowy pokojowe, które odbywały się w sąsiednim Nigrze, zostały odwołane.

Krystian Chołaszczyński

Źródło: Mali separatists trade blame with pro-government militia over clash, 16 sierpień 2015, http://www.reuters.com/article/2015/08/16/us-mali-violence-idUSKCN0QL0DX20150816, [dostęp dn. 17.08.2015]; K. Green, Crisis in Mali, http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-mali, [dostęp dn. 18.08.2015]; United Nations Security Council Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 22 wrzesień 2014, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/692, [dostęp dn. 18.08.2015]; U.N. deploys troops around northern Mali town after clashes, 18 sierpień 2015, http://www.reuters.com/article/2015/08/18/us-mali-violence-idUSKCN0QN10D20150818, [dostęp dn. 18.08.2015].

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *