Powrócić do korzeni naszej cywilizacji i stworzyć jej twórczą kontynuację

Powrócić do korzeni naszej cywilizacji i stworzyć jej twórczą kontynuację – to cel, jaki przyświeca inicjatorom Otwartej Akademii, której inauguracja odbyła się 29 sierpnia w Pałacu Prymasowskim w Skierniewicach.

Pierwszą inicjatywą Akademii jest uruchomienie zajęć Szkoły Liderów – elitarnego programu szkoleniowo-edukacyjnego, w którym młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 17 do 25 lat, będą kształceni przez doświadczonych wykładowców i praktyków z różnych dziedzin. Kursy obejmować będą wiedzę o cywilizacji, kulturze, ekonomii i relacjach społeczno-politycznych oraz zajęcia warsztatowe. Wykłady będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Kim tak naprawdę są ludzie kultury? Wyjaśnił to dr Jan Przybył w wykładzie inauguracyjnym, w którym opowiedział o arystokracji ducha i idei elitaryzmu, jako kontynuacji naszych pięknych tradycji. Człowiek kulturalny, to nie ten – jak to się współcześnie utrwaliło – który potrafi elegancko zachować się przy stole w towarzystwie. Człowiek kulturalny to taki, który przyswoił sobie dorobek poprzednich pokoleń, przemyślał go, twórczo rozwinął i poczuł się w obowiązku, by przekazać go następnym pokoleniom – powiedział dr Przybył.

Kultura jest tym, co idzie przez stulecia, tysiąclecia. Jednak musimy mieć jasną hierarchię wartości, aby móc ocenić co kulturą jest, a co nią nie jest. A z tym we współczesnym świecie jest problem, ponieważ społeczeństwo pozbawione elit oddaliło się od prawdziwego powołania człowieka, którym jest bycie z Bogiem. I dlatego – jak zauważył prelegent – tak bardzo niezbędne jest dziś odnowienie elity, która ten właściwy system wartości przywróci.

Wyjaśniając obecną sytuację w Polsce, dr Przybył powiedział, że elita jest dla każdej społeczności, tym czym głowa dla ciała, jednak po 1945 roku głowę ścięto, a w jej miejsce wsadzono atrapę. Tragiczne tego skutki trwają do dziś, czego przykładem jest chociażby to, że w sposób bałamutny próbuje się nam wmówić, że nie wolno wartościować, bo jest to jakiś rodzaj dyskryminacji. Ta sytuacja doprowadziła do relatywizmu. Stąd tak ważne przywrócenie wartościowania w oparciu o hierarchię wartości, która pochodzi od Boga. A to mogą uczynić tylko odrodzone elity.

Podczas wykładu inauguracyjnego dr Jan Przybył – wieloletni wykładowca historii kultury polskiej – przypomniał myśl Cycerona, który nazywał kulturę uprawą ludzkiej duszy. Prelegent użył osobliwego eksponatu i pokazał zebranym dorodne owoce szlachetnej odmiany gruszy oraz karłowate gruszeczki polne, zwane potocznie „pierdziołkami”. W ten alegoryczny sposób przedstawił Polskę, jako zdewastowany i zdziczały sad, który trzeba na nowo zaszczepić gałązkami odmian szlachetnych, aby wydawały piękne owoce.  

Nasza inicjatywa powstała dlatego, bo uznaliśmy, że tylko poprzez systematyczną pracę społeczno-formacyjną będziemy mogli przywrócić w Polsce normalność – tak o idei powołania Otwartej Akademii opowiedział  Marcin Janowski, który obok Andrzeja Malki i dr Jana Przybyła jest jednym z założycieli szkoły. Jak przyznał, ta idea rodziła się i dojrzewała przez kilka lat. – Po prostu zastanawialiśmy się co można zrobić, aby w Polsce było lepiej i doszliśmy do wniosku, że trzeba wykształcić i uformować w naszym kraju lokalne elity, które zmienią Polskę „od dołu” czyli od własnego osiedla,  parafii i gminy. Potrzeba nam ludzi świadomych, którzy rozumieją jak funkcjonuje współczesny świat a jednocześnie wiedzą kim są i jakie zasady reprezentuje ich cywilizacja – wyjaśnił Janowski.

W podobnym tonie wypowiada się Andrzej Malka – lokalny przedsiębiorca, radny Skierniewic i współorganizator Otwartej Akademii –  podkreślając, że przeżywaliśmy już rewolucje uliczne i styropianowe z których niewiele wyszło a teraz nadszedł czas na przewrót w sposobie myślenia i działania, bo w ten sposób my i nasz kraj staniemy się lepsi.

Na uroczyste otwarcie akademii liderów przybyli prezydent Skierniewic – Leszek Trębski, wiceprezydent Skierniewic – Beata Jabłońska, dziekan dekanatu Skierniewice – ks. Jan Pietrzyk, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Franciszek Adamicki, dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach – Jacek Śmiłowski, reżyser Grzegorz Braun, europoseł Janusz Korwin-Mikke oraz przedsiębiorcy i działacze społeczni. Piątkową inaugurację zwieńczył koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Skierniewicach, po którym obecni goście wznieśli toast.

Zajęcia Szkoły Liderów rozpoczną się w połowie września, kiedy rozpocznie się kurs poświęcony historii cywilizacji europejskiej i kultury polskiej. Moduły poświęcone wiedzy o życiu ekonomicznym, społecznym i gospodarczym zaplanowano na zimę i wiosnę.

Agnieszka Piwar

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Powrócić do korzeni naszej cywilizacji i stworzyć jej twórczą kontynuację”

  1. Gdzie się to będzie odbywało i czy można uczestniczyć w kursie w miejscu zamieszkania. Przypuszczam, że w Warszawie, ale do Warszawy przyjeżdżać nie mogę. Jeżeli nie będę się mógł z nikim poważnym konsultować, wymieniać myśli itd., to czy chociaż będę mógł uzyskać materiały?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *