Pro Fide Rege et Lege, nr 84 „Spór o państwo narodowe”

Miło nam powiadomić naszych drogich Czytelników, że właśnie ukazał się nowy numer półrocznika naukowego „Pro Fide Rege et Lege”. Temat numeru „Spór o państwo narodowe”. Czasopismo ma prawie 400 stron objętości. W empikach kosztować będzie 34,99 złotego, ale w naszym sklepie tylko 27 złotych. Można je także nabyć w promocyjnym pakiecie wraz z książką Magdaleny Ziętek-Wielomskiej i Adama Wielomskiego „Państwo narodowe i jego wrogowie”.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu: https://sklep.konserwatyzm.pl/

Spis treści:
Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Konserwatyzm a państwo narodowe
„Czy wysiadłem z tramwaju konserwatyzm na przystanku państwo narodowe?”
Wywiad z prof. Adamem Wielomskim ………………………………………………………………….. 11
Jan Fiedorczuk
Nacjonalizacja konserwatyzmu. Esej o przeobrażeniach prawicy ………………………………… 32
Adam Wielomski
Elitaryzm konserwatywny a przemiany ekonomiczne i społeczne XIX–XXI wieku ……….. 69
Hugues Rebell
Sojusz trzech arystokracji i nietzscheanizm (przeł. Marcin Śrama) ……………………………. 102
Maciej Słęcki
Naród i nacjonalizm w poglądach Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego
i współtworzących je środowisk ………………………………………………………………………….. 134
Państwo narodowe z perspektywy historycznej
Tomasz Banach
Polityczno-prawne aspekty pojęcia res publica w republikańskim Rzymie …………………… 149
Marcin Śrama
Co wiemy o polskości Śląska we wczesnej nowożytności? ……………………………………….. 187
Karol Mazur
Neokonfederacki rewizjonizm historyczny w obronie Skonfederowanych
Stanów Ameryki (1861–1865). Przegląd argumentów ……………………………………………. 212
Jan Fiedorczuk
Narodowy republikanizm. Rzecz o inkluzywnym charakterze polskiego nacjonalizmu …. 232
Maciej Sobiech
Krytyka koncepcji państwa światowego w myśli i dorobku Gilberta Keitha
Chestertona na tle filozofii kosmopolityzmu katolickiego ……………………………………….. 270
Andrzej S. Połosak
Rodezyjczycy – Brytyjczycy wyklęci? …………………………………………………………………… 291
Spór o państwo narodowe w XXI w.
Magdalena Ziętek-Wielomska
Państwo (narodowe) a imperium: dwie zasady organizacji globalnego ładu politycznego
z punktu widzenia filozofii politycznej …………………………………………………………………. 301
Piotr Nowicki
Państwo narodowe i jego alternatywy w myśli Aleksandra Dugina ……………………………. 327
Ronald Lasecki
Ruch Tożsamościowy jako przykład czwartej fali nacjonalizmu ………………………………… 345
Postnarodowość Kanady jest administracyjną odpowiedzią na zaistniałe fakty
Wywiad z Irkiem Kuśmierczykiem ……………………………………………………………………… 370
Recenzje
Justyna Golonka
Ks. Charles’a Arminjona wizja końca dziejów wobec zjawiska globalizmu ………………….. 377
Marcin Wojciech Hagmajer
Jerzy Chodorowski, Czy zmierzch państwa narodowego? – recenzja ……………………………… 388

https://sklep.konserwatyzm.pl/

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *