Program V Zjazdu Geopolityków Polskich – ogólnopolska konferencja naukowa

V Zjazd Geopolityków Polskich – ogólnopolska konferencja naukowa

12-13 kwietnia 2013 r.

12 kwietnia 2013 r.

Program  konferencji

15:00-15:45 – uroczysta inauguracja konferencji (Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych)

            – Powitanie uczestników przez władze Wydziału Politologii i Studiów     Międzynarodowych UMK oraz władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;

            –  Ceremonia wręczenia nagród w konkursie „Książka Geopolityczna Roku 2012”

             – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Grzegorza Radomskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

             – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Piotra Grochmalskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

15:45-16:00 – przerwa na kawę

16:00-17:30

Debata z udziałem gości zagranicznych

Geopolityka Europy Centralnej: szanse i zagrożenia

Uczestnicy: prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Robert Ištok (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja), senator RP Jan Filip Libicki, red. Witold Michałowski (kwartalnik „Rurociągi”), dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych), prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski), red. Andriej Wypołzow (Agencja Informacyjna NewsBalt, Kaliningrad, Rosja)

Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Panel 1. Inauguracyjny (s. 310)

17:45-18:45

Świat wobec wyzwań geopolitycznych

Moderator: mgr Arkadiusz Meller

17:45-18:00

prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)

Rywalizacja Chin i Indii w Afryce i na Bliskim Wschodzie

18:00-18:15

dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)

Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym

18:15-18:30

dr Wojciech Wierzejski (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Źródła energii w XXI wieku jako element potencjału geopolitycznego państw

18:30-18:45

dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)

Między ingerencją a interwencją. Reakcje podmiotów zewnętrznych na wojnę domową w Syrii 2011-2013

13 kwietnia 2013 r.

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

Panel 1. (s. 310)

10:00-11:00

Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych

Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

10:00-10:15

prof. dr hab. Robert Ištok, mgr Dominika Plavčanová (Prešovská univerzita v Prešove)

Russian geopolitics and geopolitics of Russia. Phenomenon of space

10:15-10:30

mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Konflikty na Zakaukaziu, splot problemów natury etnicznej i energetycznej

10:30-10:45

mgr Sylwia Zakrzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wielowektorowość w białoruskiej polityce zagranicznej –  rzeczywistość czy iluzja?

10:45-11:00

dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Geopolityka akademicka w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2012 – założenia teoretyczne i główne nurty badawcze

Panel 2. (s. 301)

10:00-11:00

Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych

Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15

prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

10:15-10:30

dr Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

10:30-10:45

mgr Beata Jaroszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Turcja geostrategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

10:45-11:00

mgr Marlena Sawicka (Uniwersytet Warszawski – finansowanie badań przez spółki Gazprom i EuRoPol Gaz; Polskie Towarzystwo Geopolityczne, O. W-wa)

Międzywojenny eurazjatyzm

Panel 3. (s. 303)

10:00-11:00

Współczesne procesy geopolityczne

Moderator: mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15

prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)

Rywalizacja geopolityczna jako gra o sumie zerowej

10:15-10:30

dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze finansów międzynarodowych

10:30-10:45

dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec

10:45:11:00

dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Zagrożenia destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowowschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda” 

Panel 4. (s. 302)

10:00-11:00

Współczesne procesy geopolityczne

Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

10:00-10:15

dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)

Wyzwania metodologiczne w badaniu grupy BRICS

10:15-10:30

mgr Marcin Soboń (Uniwersytet Wrocławski)

Geopolityka w przestrzeni

10:30-10:45

mgr Beata Wożniak-Krawczyk (Uniwersytet Gdański)

Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego wobec zagrożeń XXI wieku

10:45-11:00

mgr Piotr Lewandowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Arabska Wiosna – szanse, nadzieje i rozczarowanie

11:10-11:45 Przerwa kawowa

Panel 5. (s. 310)

11:45-13:00

Europa i Polska wobec wyzwań geopolitycznych

Moderator: mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

11:45-12:00

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Wpływ Polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy

12:00-12:15

lic. Patryk Bukowski (Uniwersytet Gdański)

Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach

12:15-12:30

mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

12:30-12:45

mgr Agata Biernat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Położenie geopolityczne Albanii i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa

12:45-13:00

kpt. mgr inż. Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki)

Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

Panel 6. (s. 301)

11:45-13:00

Świat wobec wyzwań geopolitycznych

Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

11:45-12:00

dr Irina Kozárová (Prešovská univerzita v Prešove)

Driving forces of globalization

12:00-12:15

mgr Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Geopolityka Kosowa

12:15-12:30

lic. Beata Karolina Belica (Uniwersytet Gdański)

Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii

12:30-12:45

mgr Mateusz Łakomy (niezależny analityk i konsultant) 

Czy Polskę stać na niezależność? Analiza ekonomicznej zdolności Polski do zapewnienia bezpieczeństwa państwa

12:45-13:00

mgr Bartłomiej Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Unia Zachodnioeuropejska jako przykład dynamiki zmian systemu bezpieczeństwa w Europie

Panel 7. (s. 303)

11:45-13:00

Myśl geopolityczna

Moderator: mgr Arkadiusz Meller

11:45-12:00

dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)

Początki Słowian i Słowiańszczyzny – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

12:00-12:15

mgr Wojciech Łysek (Uniwersytet Jagielloński)

Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL

12:15-12:30

mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Położenie geopolityczne Polski w ocenie polskich monarchistów (1918-1939)

12:30-12:45

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej? Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

12:45-13:00

Piotr Leszczyński (Akademia Obrony Narodowej)

Arktyka – nowa arena walki państw o wpływy

Panel 8. (s. 302)

11:45-13:00

Myśl geopolityczna

Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

11:45-12:00

dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Gdyby Hitler zwyciężył… Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec

12:00-12:15

mgr Michał Jarocki (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

Arktyka jako nowe pole globalnych przemian geopolitycznych

12:15-12:30

dr Gaweł Strządała (Uniwersytet Opolski)

Prusy i Rzesza Niemiecka w koncepcjach politycznych Władysława Studnickiego do roku 1914

12:30-12:45

dr Krzysztof Iwańczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Geopolityczne widzenie świata Zbigniewa Brzezińskiego

12:45-13:00

lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Spójność wizji polsko-niemiecko-rosyjskich relacji w ramach exposés Prezesów Rady Ministrów okresu III RP

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *