Protest Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Gdańsk dn. 28 września 2011 r.
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Na ręce Pana Prezydenta, jako organizatora uroczystości z okazji obchodów 72. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, składamy protest w związku z pominięciem w apelu poległych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce. Chcielibyśmy sądzić, że to brak wiedzy- tak jak w przypadku pominięcia Delegatury Rządu na Kraj, jest powodem tych zaniedbań. Jakiekolwiek jednak były powody czy intencje pominięcia tych organizacji, tak bardzo ważnych w walce o niepodległa Polskę, jest to kompromitacja władz Gdańska – organizatora uroczystości.

W okupowanej Polsce Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości, po Armii Krajowej formacją zbrojną. W jej szeregach walczyło ponad sto tysięcy żołnierzy, dla których Polska „wolna i czysta jak łza” była najwyższą wartością. Zdeklarowany antykomunizm sprawił, że po wojnie żołnierze NSZ byli bezwzględnie mordowani przez władze komunistycznego reżimu. Również pamięć o nich niszczono z tak ogromną zaciętością, że do dnia dzisiejszego nie brakuje ludzi, którzy nie potrafią uwolnić się od stworzonej przez propagandę komunistyczną „czarnej legendy”.

Zwracamy też Panu uwagę, że żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych formacji podziemia antykomunistycznego byli kontynuatorami Armii Krajowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego i wykonywali ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego: „Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą”.

Szczególnie oburzająca jest, próba „zamilczenia” tak znaczących w walce o niepodległość Polski Narodowych Sił Zbrojnych, bo wpisuje się ona w nurt czerwonej propagandy. Żołnierzom NSZ, którzy złożyli olbrzymią daninę krwi, należy się dziś najwyższa cześć i wdzięczność, ale przede wszystkim troska o upamiętnienie ich walki z niemieckim oraz sowieckim okupantem i komunistycznym zniewoleniem Polski. Mamy nadzieję, ze kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych zostaną oficjalnie przeproszeni, a sytuacja która miała miejsce 27 wrześnie br. podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego nigdy więcej się nie powtórzy.

W imieniu Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych:
Mjr Waldemar Szostkiewicz Prezes Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ
Mjr Tadeusz Korzeniowski Honorowy Sekretarz Okręgu
Pomorskiego ZŻNSZ
Oraz:
Ks. dr Jarosław Wąsowicz
Dr Andrzej Kołakowski
Piotr Szubarczyk pracownik BEP IPN
Anna Kołakowska nauczyciel historii

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Protest Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *